Aandelenlease affaire

De aandelenlease affaire gaat terug naar begin van het millennium toen de financiële markten hun toppunt hadden bereikt in 2001. Indertijd zijn door grote financiele instellingen, zoals: . Aegon, DSB, Fortis en ABN AMRO, circa 700.000 aandelenlease contracten gesloten met een uitstaande contractwaarde van € 6,5 miljard.

Wat is een aandelenlease?

Een Aandelenlease is kortgezegd een financieel product waarbij de bank namens de belegger belegd met geleend geld. Met aandelenlease konden mensen met een laag inkomen toch beleggen op de aandelenmarkt zonder eigen geld.

Risico’s aandelenlease vaak onderbelicht gebleven

De aandelenlease affaire kenmerkt zich, in die die zin dat, aanbieders van aandelenlease vooral de positieve en lucratieve kanten van de aandelenlease aanprezen, terwijl de risico’s van de aandelenlease vaak onderbelicht bleven. Pas na het instorten van de effectenbeurzen werden beleggers, vaak beleggers die weinig tot geen ervaring hadden met beleggen, geconfronteerd met aanzielijke verliezen. Het inleggeld was volledige verdwenen en in sommige gevallen bleef er zelfs een restschuld over.

AFM Rapport aandelenlease

Op 24 oktober 2002 heeft de Autoriteit Financiële Markten een Rapport gepubliceerd over de aandelenlease affaire. Volgens de AFM hebben de verliezen voornamelijk te maken met de veranderende marktomstandigheden. Dit had te maken met bijvoorbeeld de afschaffing van de fiscale voordelen en de hoge rentepercentages en kosten in verhouding met de daadwerkelijk behaalde rendementen.

Bijzondere zorgplicht aandelenlease

Vanaf 2005 zijn er claimstichtingen in het leven geroepen die namens duizenden gedupeerden onder andere Aegon, Dexia en Fortis hebben aangesproken. Tegen Aegon loopt bijvoorbeeld de Sprintplanclaim. Tot op de dag van vandaag hebben lang niet alle gedupeerde beleggers schadevergoeding ontvangen. Op 5 juni 2009 heeft de Hoge Raad zich in drietal uitspraken uitgelaten over de aandelenlease affaire. Aegon, Dexia en Levob zijn daarbij aansprakelijk gehouden wegens schending van de op hen rustende bijzondere zorgplicht. De reden hiervoor was dat beleggers onvoldoende over de risico’s zijn geïnformeerd en de aanbieder van aandelenlease onvoldoende onderzoek hadden gedaan of de aandelenlease wel bij de klant paste.

Aansprakelijkstelling

Heeft u ook schade geleden als gevolg van de aandelenlease of een andere beleggingsproduct? Het is goed om te weten dat u niet met lege handen staat. Met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand kunt u de bank aansprakelijk stellen en kunt u de door u geleden schade mogelijk vergoed krijgen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot de aandelenlease-affaire of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven