Advocaat financieel recht

De huizenmarkt- en kredietcrisis van 2007 heeft een aanzienlijke impact gehad op de financiële markten en de maatschappij. Na die crisis is gebleken dat financiële ondernemingen (met name banken) in strijd met wet- en regelgeving financiële producten op de financiële markten hebben verkocht en verhandeld. Daarnaast is gebleken dat een aantal van die financiële ondernemingen onvoldoende (kapitaal)buffers had aangehouden om de crisis te kunnen overleven. Te denken valt aan problematische banken zoals Lehman Brothers (2008), Icesave (2008), DSB Bank (2009). Banken die de de crisis niet hebben overleefd. De faillissementen van banken hebben tot onrust gezorgd in de financiële markten. Het vertrouwen in de financiële sector was tot een dieptepunt gedaald. Voor consumenten en ondernemers hebben de misstanden in de financiële sector geleid tot:

 

  • Weinig tot geen vooruitzichten op (betaalbare) pensioenen;
  • Verzwarende leningsvoorwaarden;
  • Onderwaterhypotheken;
  • Kredietopzeggingen & faillissementen MKB;
  • Negatief werkende financiële producten (renteswaps);
  • Strenger (Europees) toezicht; en
  • Strenger aanpak fraudeleus handelen. 

 

De belangrijkste ontwikkeling na de crisis is de aanscherping van wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht. Zowel op Europees als nationaal niveau was het noodzakelijk dat wet- en regelgeving werd aangescherpt om een nieuwe crisis in de toekomst te voorkomen. 

Financieel recht

Het financieel recht is een rechtsgebied wat zich de afgelopen jaren heeft losgemaakt van het ondernemingsrecht en sinds de krediet- en huizenmarktcrisis (2007) een zelfstandige plaats in het recht heeft gekregen. Het financieel recht is op het moment een van de meest veranderende rechtsgebieden in ons rechtssysteem. De advocaat financieel recht adviseert en procedeert onder andere op gebied van het hypotheekrecht, ondernemingsrecht, effectenrecht, verbintenissenrecht, de wet op het financieel toezicht (Wft) en verzekeringsrecht. 

Advocaat financieel recht

Naar aanleiding van de crisis zijn veel consumenten en ondernemers in de financiële problemen terecht gekomen. In de praktijk komt het erop neer dat consumenten vaak hun hypotheekverplichtingen niet, althans moeizaam, kunnen nakomen en ondernemers werk hard om een faillissement van hun onderneming te voorkomen. De advocaat financieel recht behandelt geschillen met betrekking tot hypotheken, kredieten, beleggingen, renteswaps, verzekeringen, etc. maar houdt zich ook bezig met advisering over onderwerpen binnen de wet op het financieel toezicht. De advocaat financieel recht is gevestigd in Eindhoven en met name werkzaam in de regio Noord-Brabant. De advocaat financieel recht is makkelijk te bereiken vanuit Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Breda. 

Vragen?

Heeft u een vraag over het financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met Pietro Bonaparte, advocaat financieel recht. Dat kunt u doen door te bellen naar 040-4009106, door een e-mail te sturen naar afr@smartadvocaten.nl of via deze website.

 

 

Pietro Bonaparte

Pietro Bonaparte

Uw advocaat financieel recht

Gedreven, zowel sterk in details als op hoofdlijnen en daarbij steeds doelgericht.

Neem contact met mij op!

 

 

SMART Advocaten BV

EPIC Business Centre
Luchthavenweg 81.012
5657 EA Eindhoven

Rechtstreeksnr.: 040 400 91 06

Algemeen nr.: 040 284 11 72
Email: afr@smartadvocaten.nl

 

  

 

 

Ook interessant

 

^ Naar boven