BKR registratie verwijderen

Het komt steeds vaker voor dat consumenten een negatieve BKR registratie of BKR codering opgelegd krijgen. Hierbij kun je denken aan: een verzendhuiskrediet/ postorderkrediet (bijvoorbeeld: Wehkamp, Otto, H&M), doorlopend krediet, credit card, en rood staan op de betaalrekening. Soms zijn de BKR registraties terecht en soms ook niet. Na talloze telefoongesprekken bent u nog niets opgeschoten en aan de andere zijde wordt er minimale medewerking verleend om een negatieve BKR registratie te verwijderen. Dat kan vervelend zijn want u kunt daardoor belemmerd worden in een toekomstige financieringsaanvraag. Het is goed om te weten dat u tegen een negatieve BKR registratie, wanneer deze onterecht is, kan optreden. Onder bepaalde omstandigheden kunt u een negatieve BKR registratie laten verwijderen en/of een BKR codering laten omzetten. 

BKR registratie

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. BKR is een stichting die het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) “beheert’’. De financiële instellingen zijn verplicht om aan het CKI deel te nemen. Het BKR heeft als doel om consumenten en kredieten te registreren zodat financiële instellingen te allen tijde de kredietwaardigheid van de consument kunnen beoordelen. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat consumenten teveel krediet krijgen en er dus overkreditering ontstaat (ex artikel 4:32 Wft).

De BKR coderingen

BKR registratie heeft verschillende verschijningsvormen. Hieronder is een lijst opgenomen met de mogelijke BKR coderingen:

 

Type BKR codering Toelichting
1 Er is een betalingsregeling getroffen
2 De vordering wordt opgeëist en geïncasseerd
3 Een bedrag is afgeboekt en kwijtgescholden
4 Consument is onbereikbaar
A Betalings- achterstand & problemen
H Herstel van betalingsverplichting

 

Bovenvermelde coderingen worden meestal opgelegd door de financiële instellingen waarbij de schuld is ontstaan. Ook na einde lening worden BKR gegevens bewaard tot vijf jaar. Daarna worden de BKR gegevens door BKR verwijderd (ex artikel 14 BKR Reglement mei 2018).

BKR codering ongedaan maken

In het geval dat een negatieve BKR registratie of een BKR codering ten onrechte is opgelegd, kan deze onder bepaalde omstandigheden ongedaan worden gemaakt. De advocaat financieel recht kan proberen om een dergelijke BKR codering ongedaan te maken en een BKR registratie te laten verwijderen. De aanpak verschilt per dossier naar gelang de wensen van de consument.

BKR geschillencommissie of rechter

Mocht u er niet uit komen met de financiële instelling die het krediet heeft verstrekt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook naar de BKR geschillencommissie stappen. Uiteraard staat het u ook vrij om een gerechtelijke procedure te starten. Ook daarin is de keuze afhankelijk van de wensen van de klant. Uiteindelijk is het doel gemeenschappelijk: het verwijderen van een negatieve BKR registratie of het ongedaan maken van een BKR codering.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot een BKR registratie of BKR codering of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar: bonaparte@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven