BKR registratie verwijderen - Advocaat Financieel Recht - mr. Bonaparte

Mr. Bonaparte is een advocaat financieel recht en hij houdt zich bezig met het verwijderen van negatieve BKR registraties of coderingen. Het komt namelijk steeds vaker voor dat consumenten ten onrechte een negatieve BKR registratie of codering opgelegd krijgen door banken of andere financiële instellingen (bijvoorbeeld, door: ABN, AMRO, ICS, ING, SNS, Rabobank, Wehkamp, Otto, H&M). Soms is dat terecht, maar ook vaak onterecht. Consumenten die het niet eens zijn met een negatieve BKR registratie of coderingen kunnen proberen om daartegen bezwaar te maken. Echter, banken of andere financiële instellingen wijzen uw bezwaar vaak af zonder een onderbouwing daarvoor te geven. Het is advies is daarom om vooral niet zelf bezwaar te maken, maar hulp in te schakelen bij een jurist of een advocatenkantoor. Met de juiste expert kunt u dan proberen om succesvol bezwaar te maken tegen de negatieve BKR registratie of coderingen. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit wat een BKR registratie of codering betekent en hoe u kan proberen om deze verwijderd te krijgen. 

De oorzaken van een negatieve BKR registratie

 

De oorzaken van negatieve BKR registraties of coderingen zijn divers. Een negatieve BKR registratie wordt opgelegd wanneer de consument zijn betalingsverplichting niet nakomt, waardoor een achterstand ontstaat. In dat geval wordt een A-codering geplaatst door een financiële instelling. Hierbij kun je denken aan achterstanden bij: een verzendhuiskrediet / postorderkrediet (bijvoorbeeld: Wehkamp, Otto, H&M, etc.), doorlopend krediet (InterBank, ABN AMRO, Santander, etc.), credit card (ICS) en rood staan op de betaalrekening bij de ABN AMRO, ING, SNS of de Rabobank. Afhankelijk van de situatie wordt dan de volgende BKR coderingen geplaatst: A (achterstand), 1 (betalingsregeling), 2 (vordering opgeëist), 3 (bedrag afgeboekt), 4 (consument is onbereikbaar) en H (herstel van betalingsverplichting).

Bezwaar maken tegen een BKR registratie

 

Of een verzoek of bezwaar tot het verwijderen van de negatieve BKR registratie slaagt, hangt af van de casus. Soms zijn de negatieve BKR registraties terecht geplaatst en soms ook onterecht. Na talloze telefoongesprekken met dABN, AMRO, ICS, ING, SNS, Rabobank, Wehkamp, Otto, H&M bent u niets opgeschoten. Er wordt door de meeste banken minimale medewerking verleend om een negatieve BKR registratie te verwijderen. Een bezwaar tegen een onterecht BKR wordt dan vaak afgewezen. Dat kan vervelend zijn want u kunt daardoor belemmerd worden in een toekomstige financieringsaanvraag, voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. Het is goed om te weten dat u tegen een negatieve BKR registratie, wanneer deze onterecht is, kan optreden. U kunt onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden een BKR registratie laten verwijderen of daartegen bezwaar maken. De advocaat financieel recht legt hieronder meer uit over wat precies een BKR registratie inhoudt en hoe je de BKR kan laten verwijderen. Ook leest u hieronder welke hulp de advocaat financieel recht kan bieden en wat de kosten zijn voor het verwijderen van de BKR registratie. 

Betekenis van een BKR registratie

 

Voordat u een verzoek doet tot verwijderen van of bezwaar maakt tegen de negatieve BKR registratie, is het wellicht eerst verstandig om te verdiepen naar de organisatie omtrent de BKR Registratie. Op initiatief van de financiële sector is in 1965 de stichting BKR opgericht. BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. BKR is een stichting die het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) 'beheert’. Het CKI is een stelsel van kredietregistratie dat door het BKR wordt bijgehouden. Het BKR heeft als doel om consumenten en kredieten te registreren in het CKI. U moet het CKI zien als een soort 'lijstje' waarop kredietnemers opgenomen staan die door financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld ABN, AMRO, ICS, ING, SNS, Rabobank, Wehkamp, Otto, H&M zijn geregistreerd omdat zij geldschulden of achterstanden hebben. Het CKI is dus bedoeld voor financiële instellingen om te allen tijde de kredietwaardigheid van de consument te kunnen beoordelen. Dit is belangrijk, want zo kunnen banken voordat zij nieuwe financieringen verstrekken aan consumenten controleren of de betreffende consument een wanbetaler is of andere lopende geldschulden heeft. Wanneer dat namelijk het geval is, zullen 9 van de 10 consumenten geen financieringen kunnen verkrijgen. Alle banken en overige financiële instellingen zijn verplicht om aan het CKI deel te nemen. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat consumenten teveel krediet krijgen en er dus overkreditering ontstaat (ex artikel 4:32 Wft).

Een overzicht van de BKR coderingen

 

Voordat u hulp zoekt bij het verwijderen van de BKR registratie, moet eerst weten met welke soort BKR registratie u te maken heeft. De BKR registratie heeft namelijk verschillende verschijningsvormen. Hieronder is een lijst opgenomen met de mogelijke BKR coderingen:

 

Type BKR codering Toelichting
1 Er is een betalingsregeling getroffen
2 De vordering wordt opgeëist en geïncasseerd
3 Een bedrag is afgeboekt en kwijtgescholden
4 Consument is onbereikbaar
A Betalings- achterstand & problemen
H Herstel van betalingsverplichting

 

Bovenvermelde coderingen worden meestal opgelegd door de financiële instellingen waarbij de schuld is ontstaan, bijvoorbeeld bij de ABN AMRO, ING of de Rabobank. Wanneer u een BKR registratie wil laten verwijderen moet u bij de banken aankloppen die een BKR registratie hebben geplaatst en daartegen bezwaar maken. Ook na einde lening of het inlossen van een achterstand worden de BKR gegevens meestal bewaard tot vijf jaar na aflossing van de laatste restschuld. Daarna worden de BKR gegevens door BKR verwijderd (ex artikel 14 BKR Reglement mei 2018).

BKR registratie laten verwijderen, wanneer kan dat?

 

Banken, zoals ABN, AMRO, ICS, ING, SNS, Rabobank, Wehkamp, Otto, H&M, mogen een BKR registratie opleggen wanneer voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarvoor bedoelde BKR reglementen/protocollen. Bijvoorbeeld: heeft de klant een controle gehad en/of heeft de kredietaanbieder een vooraankondigingsbrief gestuurd en/of is het minimumbedrag/termijn van de betalingsachterstand overschreden? Wanneer niet aan die eisen is voldaan, dan is er mogelijk sprake van een onterechte BKR registratie en kun je deze in beginsel laten verwijderen. Ook zijn er gevallen denkbaar waarbij de BKR registratie keurig aan de voorwaarden voldoet, maar de betreffende BKR registratie heel zwaar drukt op de belangen van de consument. Consumenten kunnen dan een BKR registratie laten verwijderen wanneer zij kunnen aantonen dat hun belang prevaleert boven het belang van bijvoorbeeld ABN, AMRO, ICS, ING, SNS, Rabobank, Wehkamp, Otto en H&M. De advocaat financieel recht kan proberen om een dergelijke BKR registratie/codering ongedaan te maken en een BKR registratie te laten verwijderen. De aanpak verschilt per dossier naar gelang de wensen van de consument, lees hier meer over onder het kopje 'Hulp bij BKR verwijderen'. 

Hulp bij verwijderen BKR Registratie

 

U kunt bij de advocaat financieel recht terecht voor hulp bij het verwijderen van de BKR registratie. Om te bepalen welke opties er in uw dossier zijn om de negatieve BKR registratie te verwijderen of daartegen bezwaar te maken, moet het dossier worden beoordeeld. Het eerste wat u kunt laten doen om een BKR registratie te verwijderen, is bezwaar maken bij de financiële instelling die een BKR registratie heeft opgelegd. U kunt dan een bezwaarbrief laten schrijven naar de AABN, AMRO, ICS, ING, SNS, Rabobank, Wehkamp, Otto en H&M. De advocaat financieel recht kan u helpen bij het schrijven van deze brief zodat u de grootste kans maakt om de negatieve BKR registratie te verwijderen. Houd er wel rekening mee dat een termijn begint te lopen van 6 weken vanaf het moment dat u een afwijzing op het bezwaar hebt ontvangen. Als u de BKR registratie wil verwijderen, dan moet u binnen die termijn een procedure starten. Na het bezwaar of in plaats van het maken van bezwaar, kunt u ook direct een gerechtelijke procedure starten. Het is ook mogelijk om naar de BKR geschillencommissie te stappen. Neemt u contact op met de advocaat financieel recht om de verschillen tussen deze procedures te weten zodat u de juiste procedure kiest om de negatieve BKR coderingen proberen te verwijderen. Belangrijk voor u om te weten is dat er wel steeds voldaan moet zijn aan de voorwaarden om een (gerechtelijke) procedure te kunnen starten. Uiteindelijk is het doel gemeenschappelijk: BKR registratie verwijderen. De advocaat financieel recht kan u die hulp bieden.

BKR verwijderen kosten

 

Voordat u de advocaat financieel recht inschakelt, is het natuurlijk verstandig dat u weet wat de 'BKR verwijderen kosten' zijn. De BKR verwijderen kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de aanpak en de wensen van de consument. Als u een gerechtelijke procedure start dan moet u rekening houden met de volgende BKR verwijderen kosten: 

- het griffierecht, dat is een soort 'toegangsgeld' dat u betaalt aan de rechtbank om een gerechtelijke procedure te kunnen starten;

- deurwaarderskosten, dat zijn de kosten om een bepaald processtuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) te laten betekenen aan de wederpartij;

- kosten voor de advocaat financieel recht. Per dossier kan de advocaat financieel recht financiële afspraken maken die bij de klant past.  

Voor meer informatie over deze BKR verwijderen kosten, kunt u het beste even contact opnemen met de advocaat financieel recht. 

Vragen?

 

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen: 

- BKR registratie verwijderen bij ABN, AMRO, ICS, ING, SNS, Rabobank, Wehkamp, Otto en H&M;

- Hulp bij verwijderen van een BKR registratie;

- De 'BKR verwijderen kosten', 

Of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

 

© 2020 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven