BKR-registratie verwijderen na Wsnp

Consumenten die diep in de schulden zitten zien meestal geen andere uitweg dan een persoonlijk faillissement aan te vragen. In de meeste gevallen hebben consumenten bij het niet terugbetalen van de schulden een BKR-registratie gekregen. Sommige consumenten komen wellicht in aanmerking voor het wettelijk schuldsaneringstraject op grond van Wet schuldsanering natuurlijke persoon (Wsnp). Consumenten maken tegenwoordig ook gebruik van een ander soort schuldhulpverleningstraject. In dit artikel legt de advocaat financieel recht uit of dat consumenten de BKR-registratie kunnen verwijderen na het doorlopen van de Wsnp of schuldhulpverlening.

Handhaving van de BKR-registratie na Wsnp?

De strekking van de Wsnp brengt in beginsel niet alleen met zich mee dat consumenten niet meer achtervolgd mogen worden voor de terugbetaling van de geldschulden, maar ook dat consumenten niet tot in lengte van dagen nadeel mogen ondervinden van een BKR-registratie en/of codering. Consumenten hebben immers recht op een schone lei drie jaar nadat zij de Wsnp hebben doorlopen. In dat kader past het dan ook niet dat de BKR-coderingen worden gehandhaafd na de Wsnp. Het doorlopen van een schuldhulpverleningstraject laat ook zien dat consumenten proactief handelen om de geldschulden tegen te gaan en naar een oplossing te zoeken voor de financiële problemen. Dat gedrag moet achteraf beloond worden door schrapping van de BKR-registratie in plaats van dat consumenten worden afgestraft door opname van de gegevens in het BKR.

Belangenafweging

Wanneer de bank niet meewerkt aan het verwijderen van de BKR-registraite na Wsnp, kunt u een gerechtelijke procedure starten om de BKR-registratie te laten verwijderen. Wanneer u een spoedeiseind belang kan aatonen, kunt u ook ervoor kiezen om een kort geding procedure te starten. De toets die dan centraal staat in een gerechtelijke procedure is of de bank bij het plaatsen van de BKR-registratie voldaan heeft aan de eisen van proportionaliteit en subsidiairiteit. Met andere woorden is het 'belangrijk' genoeg om de consument na het doorlopen van de Wsnp nog steeds BKR geregistreerd te houden en is dat ook echt nodig of zijn er alternatieven? Wanneer de rechtbank vaststelt dat handhaving van de BKR-registratie niet voldoet aan deze voorwaarden en de belangenafweging in het voordeel van de consument valt, dan is de kans groot dat de BKR-registratie na Wsnp of schuldhulpverlening dient te worden verwijderd.

Vragen?

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- BKR-registratie verwijderen na Wsnp;

- BKR-registratie na schuldhulpverlening;

- BKR-code na WSNP;

of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

^ Naar boven