BKR registratie verwijderen via de advocaat

Het komt steeds vaker voor dat consumenten een negatieve BKR registratie of BKR codering opgelegd krijgen. De oorzaken van een BKR registraties zijn divers. Een BKR registratie wordt opgelegd wanneer de consument zijn betalingsverplichting niet nakomt, waardoor een achterstand ontstaat. Hierbij kun je denken aan: een verzendhuiskrediet/postorderkrediet (bijvoorbeeld: Wehkamp, Otto, H&M), doorlopend krediet, credit card en rood staan op de betaalrekening bij de ABN AMRO, ING, SNS of de Rabobank. Soms zijn de BKR registraties terecht en soms ook niet. Na talloze telefoongesprekken met de ABN AMRO, ING, SNS of de Rabobank bent u nog niets opgeschoten. Er wordt door de meeste banken minimale medewerking verleend om een negatieve BKR registratie te verwijderen. Dat kan vervelend zijn want u kunt daardoor belemmerd worden in een toekomstige financieringsaanvraag, voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. Het is goed om te weten dat u tegen een BKR registratie, wanneer deze onterecht is, kan optreden. U kunt onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden een BKR registratie laten verwijderen. De advocaat financieel recht legt hieronder meer uit over wat precies een BKR registratie inhoudt en hoe je de BKR kan laten verwijderen. Ook leest u hieronder welke hulp de advocaat financieel recht kan bieden en wat de kosten zijn voor het verwijderen van de BKR registratie. 

Betekenis van een BKR registratie

Op initiatief van de financiële sector is in 1965 de stichting BKR opgericht. BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. BKR is een stichting die het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) “beheert’’. Het CKI s een stelsel van kredietregistratie dat door het BKR wordt bijgehouden. Het BKR heeft als doel om consumenten en kredieten te registreren in het CKI. U moet het CKI zien als een soort 'lijstje' waarop kredietnemers opgenomen staan die door financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld ABN AMRO, ING en/of Rabobank, zijn geregistreerd omdat zij geldschulden of achterstanden hebben. Het CKI is dus bedoeld voor financiële instellingen om te allen tijde de kredietwaardigheid van de consument te kunnen beoordelen. Dit is belangrijk, want zo kunnen banken voordat zij nieuwe financieringen verstrekken aan consumenten controleren of de betreffende consument een wanbetaler is of andere lopende geldschulden heeft. Wanneer dat namelijk het geval is, zullen 9 van de 10 consumenten geen financieringen kunnen verkrijgen. Alle banken en overige financiële instellingen zijn verplicht om aan het CKI deel te nemen. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat consumenten teveel krediet krijgen en er dus overkreditering ontstaat (ex artikel 4:32 Wft).

Een overzicht van de BKR coderingen

Voordat u hulp zoekt bij het verwijderen van de BKR registratie, moet eerst weten met welke soort BKR registratie u te maken heeft. De BKR registratie heeft namelijk verschillende verschijningsvormen. Hieronder is een lijst opgenomen met de mogelijke BKR coderingen:

 

Type BKR codering Toelichting
1 Er is een betalingsregeling getroffen
2 De vordering wordt opgeëist en geïncasseerd
3 Een bedrag is afgeboekt en kwijtgescholden
4 Consument is onbereikbaar
A Betalings- achterstand & problemen
H Herstel van betalingsverplichting

 

Bovenvermelde coderingen worden meestal opgelegd door de financiële instellingen waarbij de schuld is ontstaan, bijvoorbeeld bij de ABN AMRO, ING of de Rabobank. Wanneer u een BKR registratie wil laten verwijderen moet u bij de banken aankloppen die een BKR registratie hebben geplaatst. Ook na einde lening of het inlossen van een achterstand worden de BKR gegevens meestal bewaard tot vijf jaar. Daarna worden de BKR gegevens door BKR verwijderd (ex artikel 14 BKR Reglement mei 2018).

BKR registratie laten verwijderen, wanneer kan dat?

Banken, zoals ABN AMRO, ING, SNS of de Rabobank, mogen een BKR registratie opleggen wanneer voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarvoor bedoelde BKR reglementen/protocollen. Bijvoorbeeld: heeft de klant een controle gehad en/of heeft de kredietaanbieder een vooraankondigingsbrief gestuurd en/of is het minimumbedrag/termijn van de betalingsachterstand overschreden? Wanneer niet aan die eisen is voldaan, dan is er mogelijk sprake van een onterechte BKR registratie en kun je deze in beginsel laten verwijderen. Ook zijn er gevallen denkbaar waarbij de BKR registratie keurig aan de voorwaarden voldoet, maar de betreffende BKR registratie heel zwaar drukt op de belangen van de consument. Consumenten kunnen dan een BKR registratie laten verwijderen wanneer zij kunnen aantonen dat hun belang prevaleert boven het belang van bijvoorbeeld ABN AMRO, ING, SNS of de Rabobank. De advocaat financieel recht kan proberen om een dergelijke BKR registratie/codering ongedaan te maken en een BKR registratie te laten verwijderen. De aanpak verschilt per dossier naar gelang de wensen van de consument, lees hier meer over onder het kopje 'Hulp bij BKR verwijderen'. 

Hulp bij verwijderen BKR Registratie

U kunt bij de advocaat financieel recht terecht voor hulp bij het verwijderen van de BKR registratie. Om te bepalen welke opties er in uw dossier zijn, moet het dossier worden beoordeeld. Het eerste wat u kunt laten doen om een BKR registratie te verwijderen, is bezwaar maken bij de financiële instelling die een BKR registratie heeft opgelegd. U kunt dan een bezwaarbrief laten schrijven naar de ABN AMRO, ING of Rabobank. De advocaat financieel recht kan u helpen bij het schrijven van deze brief. Houd er wel rekening mee dat een termijn begint te lopen van 6 weken vanaf het moment dat u een afwijzing op het bezwaar hebt ontvangen. Als u de BKR registratie wil verwijderen, dan moet u binnen die termijn een procedure starten. Na het bezwaar of in plaats van het maken van bezwaar, kunt u ook direct een gerechtelijke procedure starten. Het is ook mogelijk om naar het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) of de BKR geschillencommissie te stappen. Neemt u contact op met de advocaat financieel recht om de verschillen tussen deze procedures te weten. Belangrijk voor u om te weten is dat er wel steeds voldaan moet zijn aan de voorwaarden om een (gerechtelijke) procedure te kunnen starten. Uiteindelijk is het doel gemeenschappelijk: BKR registratie verwijderen. De advocaat financieel recht kan u die hulp bieden.

BKR verwijderen kosten

Voordat u de advocaat financieel recht inschakelt, is het natuurlijk verstandig dat u weet wat de 'BKR verwijderen kosten' zijn. De BKR verwijderen kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de aanpak en de wensen van de consument. Als u een gerechtelijke procedure start dan moet u rekening houden met de volgende BKR verwijderen kosten: 

- het griffierecht, dat is een soort 'toegangsgeld' dat u betaalt aan de rechtbank om een gerechtelijke procedure te kunnen starten;

- deurwaarderskosten, dat zijn de kosten om een bepaald processtuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) te laten betekenen aan de wederpartij;

- kosten voor de advocaat financieel recht. Per dossier kan de advocaat financieel recht financiële afspraken maken die bij de klant past.  

Voor meer informatie over deze BKR verwijderen kosten, kunt u het beste even contact opnemen met de advocaat financieel recht. 

Vragen?

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen: 

- BKR registratie verwijderen bij de ABN AMRO, ING, SNS of de Rabobank;

- Hulp bij verwijderen van een BKR registratie;

- De 'BKR verwijderen kosten', 

Of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

 

© 2020 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven