Bank weigert verlenen van uitstel aan ondernemers

Ondernemers staan op dit moment onder een aanzienlijke financiële druk doordat de overheid maatregelen heeft getroffen voor Corona / Covid-19. De verwachting is dat een aanzienlijk aantal ondernemers hun financiële verplichtingen richting banken niet meer kunnen voldoen, waardoor zij bij bijzonder beheer terecht komen. Banken zijn vanwege de situatie rondom Corona / Covid-19 gehouden om ondernemers uitstel te verlenen voor voldoen van betalingsverplichtingen uit hoofde van de verstrekte financieringen. Indien banken weigert uitstel van betaling te verlenen aan ondernemers, dan kunt u via een goede onderbouwde brief de bank aanspreken op haar zorgplicht. Banken zijn namelijk conform hun zorgplicht gehouden om ondernemers 'ademruimte' te geven. 

 

Indien een bank tóch weigert uitstel te verlenen aan ondernemers, dan kan de bank mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de ondernemer door de betreffende weigering lijkt. U doet er in dat geval verstandig aan om een advocaat in te schakelen die namens u een brief stuurt naar de bank, waarin de bank wordt gesommeerd om ondernemers coulance te betrachten gedurende de Corona / Covid periode. Indien de bank geen gehoor geeft aan de sommatie, dan kunt u bijvoorbeeld een kort geding starten om te voorkome dat banken uitvoering geeft aan de beëindiging van de financieringsrelatie.

 

Weigert de bank in Coronatijd aan u als ondernemer uitstel te verlenen voor de nakoming van uw betalingsverplichtingen? Neem contact op met de advocaat financieel recht, de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte voor juridisch advies. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven