Banken hebben ten onrechte boete in rekening gebracht bij oversluiten hypotheek

De AFM heeft op 20 maart 2017 een Leidraad gepubliceerd[1] waaruit zij concludeert dat banken bij het oversluiten van hypotheken mogelijkerwijs in strijd hebben gehandeld met wet- en regelgeving. Aanleiding voor dit onderzoek was de implementatie van de nieuwe hypothekenrichtlijn[2] in de Wet op het Financieel Toezicht (hierna: Wft) op 14 juli 2016. Deze richtlijn beoogt de Nederlandse huishoudens met een hypotheek extra te beschermen. Zo kan het onder bepaalde omstandigheden ongeoorloofd zijn dat een bank een boete in rekening brengt bij het oversluiten van een hypotheek. Heeft u ten onrechte een boete betaalt bij het oversluiten van uw hypotheek? Onder bepaalde omstandigheden kunt u dat geld terugkrijgen.

Te hoge boete bij oversluiten

Consumenten die de afgelopen jaren, vanwege een verhuizing en/of verlaging van de maandelijkse hypotheek lasten, hun hypotheken hebben overgesloten, hebben mogelijkerwijs te hoge boetes hiervoor betaald. Banken zijn weliswaar gerechtigd om een boete in rekening te brengen bij het oversluiten van hypotheken, maar deze boetes mogen niet meer zijn dan het daadwerkelijk ondervonden financieel nadeel. Dit volgt namelijk uit de wet: artikel 81c lid 2 BGfo Wft.

Eerlijke boete

De AFM neemt in haar Leidraad als uitgangspunt dat de te betalen boete wegens vervroegde aflossing transparant, eerlijk en maximaal een weergave van het werkelijk geleden nadeel moet zijn. Onder financieel nadeel verstaat de AFM dat de boete enkel mag bestaan uit de misgelopen rentebetalingstermijnen. Het is niet toegestaan om daar bovenop een extra vergoeding in rekening te brengen vanwege het risico dat de consument verhuist of het risico dat de consument jaarlijks een gedeelte boetevrij aflost, hetgeen banken de afgelopen jaren dus wel hebben gedaan. Banken die dit gedaan hebben dienen in beginsel dus de boete die zij in rekening hebben gebracht bij het oversluiten van de hypotheek aan de consumenten terug te betalen.

Geld terugkrijgen

Consumenten kunnen hun geld terugkrijgen wegens de door banken te hoog opgelegde boetes bij oversluiten van de hypotheek. De AFM heeft banken de opdracht gegeven om gedupeerde consumenten compensatie hiervoor te gaan aanbieden. Indien consumenten door banken niet zullen worden gecompenseerd, is het niet uitgesloten dat consumenten dit alsnog zullen gaan claimen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking boete bij oversluiten hypotheek heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. 

Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.


[1] AFM Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek, ‘Uitgangspunten berekening van het financiële nadeel’, 20 maart 2017.
[2] Mortgage Credit Directive (MCD).

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven