Banken moeten kappen met gedwongen verkoop van woningen in Coronatijd l mr. Bonaparte

 

Medio maart 2020 heeft de Nederlandse overheid maatregelen getroffen ter beperking van de verspreiding van het Coronavirus, in de vorm van een 'intelligente' lockdown. Sindsdien ligt de Nederlandse economie op zijn gat doordat bedrijven en kleine ondernemers erg beperkt worden in ondernemen. Dit heeft een aanzienlijke impact op de financiële positie van de ondernemers. Dit werkt natuurlijk door in de privé situatie doordat ondernemers niet meer in staan zijn om aan de hypothecaire maandlasten te voldoen. Daar komt ook nog bij dat ondernemers en particulieren vaak een te hoge hypothecaire geldlening hebben afgesloten voor hun woningen. Dit heeft enerzijds te maken met de opgedreven woningprijzen. Anderzijds is het beperkte aanbod binnen de woningmarkt hier ook debet aan. Hierdoor kunnen mensen de hypothecaire maandlasten niet meer voldoen, waardoor betalingsachterstanden in de hypotheektermijnen ontstaan. Voor u het weet heeft de bank reeds een gedwongen verkoop van uw woning aangekondigd. In dit artikel legt de advocaat financieel recht uit waarom banken moeten kappen met de gedwongen verkoop van woning in Coronatijd. 

AFM: 'Banken moeten de klant in Coronatijd tegemoet komen'

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 april 2020 op haar website 10 handvaten gepubliceerd. Deze handvaten geven banken en andere hypothecaire geldleningsverstrekkers richting bij hoe om te gaan met betalingsproblemen van de klanten in Coronatijd. Veel klanten zitten in de financiële problemen doordat zij niet hun maandelijkse hypothecaire maandlasten niet meer kunnen betalen, waardoor betalingsachterstanden zijn ontstaan. De AFM geeft aan dat banken uit eigen initiatief de klant te hulp schieten en vindt dit een positieve ontwikkeling. Helaas zien wij in onze praktijk dat banken toch over gaan tot een gedwongen verkoop van de woningen. Banken moeten dus kappen met aanstren op een gedwongen verkoop van de woning in Coronatijd en de klant te hulp schieten. Hoe? Hieronder staan de 10 uitgangspunten opgesomd:

 

1. Wees goed bereikbaar voor klanten met een betalingsprobleem;
2. Win eerst informatie in over de financiële positie van de klant voordat een oplossing wordt aangeboden; 
3. Stel bij het vinden van een oplossing het klantbelang centraal; waar is de klant nu én in de toekomst het beste mee geholpen?;
4. Bekijk per klant of een betaal- of aflospauze passend is en spreek duidelijk de duur af;
5. Informeer klanten duidelijk over de consequenties van een gekozen oplossing;
6. Beperk de kosten voor het helpen van een klant tot het minimale;
7. Bevestig schriftelijk aan de klant welke afspraken zijn gemaakt;
8. Informeer tussenpersonen over uw aanpak en geef aan wat van hen wordt verwacht; 
9. Houd gedurende de periode van de achterstand contact met de klant; en

10. Voorkom willekeur bij de behandeling van klanten.

Misbruik van recht

 

Een bank heeft in beginsel de bevoegdheid om aan te sturen op een gedwongen verkoop van een woning als de klant in verzuim is met betalen van zijn hypothecaire maandlasten. Echter, de AFM heeft banken handvaten gegeven zodat klanten de tijd moeten krijgen om betalingsachterstanden in te lopen. In dat kader past het niet als banken tóch lijken aan te sturen op een gedwongen verkoop van de woning in Coronatijd. Banken die dat wel doen, plegen mogelijk misbruik van recht (artikel 3:13 BW). Wanneer een bank aanstuurt op een gedwongen verkoop van uw woning, dan kunt u proberen om dit af te kappen door een gerechtelijke procedure, een zogenoemde kort geding te starten. Een kort geding is een spoedprocedure waarin van de bank wordt gevraagd om de gedwongen verkoop af te kappen met oplegging van een dwangsom als stok achter de deur voor het geval de bank de gedwongen verkoop toch doorzet. 

Vragen?

 

Heeft u een vraag met betrekking tot het proberen af te kappen van een gedwongen verkoop door een bank in Coronatijd of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte 

^ Naar boven