Bedrijfsbeëindiging door faillissement in Coronatijd? l mr. Bonaparte

 

'Advies over bedrijfsbeëindiging in de vorm van een faillissement? Neem contact op met advocaat financieel recht'.

 

Ondernemers kampen op dit moment met aanzienlijke financiële problemen als gevolg van de door de overheid getroffen maatregelen ter beperking van het verspreiding van het Coronavirus. De omzet valt tegen doordat ondernemers niet vrij kunnen ondernemen, te denken valt aan horeca ondernemers, detailhandel en winkeliers. De continuïteit van de onderneming staat onder aanzienlijke druk en de schuldeisers nemen alsmaar toe. Een bedrijfsbeëindiging in de vorm van het aanvragen van het eigen faillissement kan dan soms uitkomst bieden, maar onder bepaalde omstandigheden kunt u ook proberen om een (dwang)akkoord aan te bieden aan schuldeisers teneinde een faillissement af te wenden. Wanneer een faillissement wordt uitsgesproken wordt een curator benoemd die bezig zal zijn met het beheren en vereffenen van de boedel. Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen van een formulier tot (eigen) faillietverklaring. Daarnaast kunnen wij uw belangen (verder) behartigen op het moment dat een curator wordt benoemd. U dient er immers rekening mee te houden dat een curator u aansprakelijk stelt voor het boedeltekort omdat u als besturder van uw onderneming verwijtbare handelingen heeft verricht. 

 

Wilt u als ondernemer geadviseerd worden over een zorgvuldige bedrijfsbeëindiging? Neem contact op met de advocaat financieel recht, de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte voor juridisch advies. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

 

 

 

^ Naar boven