Beleggingsdienstverlening

Het begrip beleggingsdienstverlening is te herleiden tot een het begrip het verlenen van beleggingsdiensten. Conform artikel 1:1 Wft wordt onder het verlenen van beleggingsdiensten onder andere verstaan:

 

  1. In de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;
  2. in de uitoefening van een beroep of bedrijf voor rekening van cliënten uitvoeren van orders m.b.t. financiële instrumenten;
  3. beheren van een individueel vermogen;
  4. in de uitoefening van een beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten;
  5. in de uitoefening van een beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten met en zonder plaatsingsgarantie

 

Gezien het bovenstaande kan beleggingsdienstverlening grofweg worden onderscheiden in drie soorten diensten: execution only dg (a en b), beleggingsadvies (d) en vermogensbeheer (c). Deze begrippen zijn in MiFID II-richtlijn respectievelijk Wft nader gedefinieerd. Afhankelijk van de soort beleggingsdienst geniet een belegger bescherming.

^ Naar boven