Hypotheken

De meeste huishoudens nemen één of twee keer een hypotheek in hun leven. Hypotheken zijn complexe financiële producten. De meeste mensen (en vooral starters) staan daar niet zo bij stil en maken zich niet zo druk om hun hypotheek. Zij vertrouwen erop dat banken en financieel adviseurs hun werk goed doen en het beste met ze voor hebben. Dat mag ook, want financiële dienstverleners beschikken over de benodigde financiële expertise, welke een leek niet heeft. Bovendien betaalt u ze daar toch ook voor? Zoals u de bakker om de hoek kan aanspreken omdat zijn broodjes niet goed zijn gebakken, zo kunt u ook de bank erop aanspreken als u problemen heeft met uw hypotheek.

Problemen

Uit de praktijk en de jurisprudentie van de afgelopen 15 jaar blijkt dat banken hun werk vaak niet, althans onvoldoende, bekwaam doen. Vroeg of laat kunt u hierdoor in de problemen komen of u heeft al problemen met uw hypotheek. Aan welke problemen kunt u denken? Hieronder volgt een opsomming van de meest in de praktijk voorkomende problemen (deze opsomming is niet-limitatief):

1. Overkreditering

U heeft een veel te hoge hypotheek afgesloten. Uw inkomen gebruikt u alleen nog maar om de hypotheek te kunnen blijven betalen en u houdt maandelijks weinig over. U heeft een te hoge hypotheek verstrekt gekregen dan u gezien uw inkomen kunt dragen. In dat geval is er wellicht sprake van overkreditering. U kunt uw bank in dat geval aansprakelijk stellen.

2. Zorgplicht overkreditering

Kunt u (en uw partner) uw hypotheek blijven betalen indien u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt, werkloos of ziek wordt? Kunt u uw hypotheek blijven betalen als u met pensioen gaat of als u gaat scheiden? Kunt u uw hypotheek betalen indien de bank het rentepercentage (eenzijdig) wijzigt of verhoogt? Is het antwoord nee, dan is er wellicht sprake van onjuist gegeven advies en/of overkreditering. Een bank heeft een zorgplicht om overkreditering te voorkomen. Indien de bank dat niet doet, dan kunt u een bank aansprakelijk stellen.

3. Executieverkoop voorkomen

U bent gestopt met het betalen van uw hypotheek en daardoor is een achterstand ontstaan. Of de bank meent dat er sprake is van achterstand, maar eigenlijk is dat niet het geval. De bank heeft aangekondigd een executieverkoop te starten. Een datum van de executieveiling van uw woning staat al gepland. U kunt in dat geval soms de executieverkoop van uw woning voorkomen door een brief aan de bank te schrijven, waarin u de bank verzoekt om de executieverkoop te staken.

4. Executieverkoop tegenhouden

Indien de executieverkoop reeds is aangezegd en een datum gepland staat waarop de executie plaatsvindt, dan kunt u de executieverkoop van uw huis tegenhouden. In dat geval kunt u een kort geding starten waarin u de rechter vraagt om de bank een verbod op te leggen om de executie van uw huis voort te zetten.

5. Restschuld kwijtschelden

Executieverkoop heeft echter al plaatsgevonden. Na verkoop van uw huis wordt u met een restschuld geconfronteerd. U kunt de restschuld niet betalen. De advocaat financieel recht kan u helpen de restschuld te verlagen of de restschuld kwijt te laten schelden.

6. Boete bij oversluiten

U bent van plan om uw hypotheek elders over te sluiten, omdat u denkt dat een goedkopere hypotheek mogelijk is. U bent een boete verschuldigd indien u voor het einde van de rentevaste periode naar een andere bank overstapt. U heeft deze boete voldaan, maar deze was te hoog. U kunt de bank mogelijk aanspreken op het feit dat zij een te hoge boete bij oversluiten in rekening heeft gebracht.

De mogelijkheden

Herkent u zich in één van bovenstaande problemen? In dat geval staat u wellicht niet met lege handen. De mogelijkheden zijn divers. U kunt proberen om de restschuld aan te vechten. U kunt dan proberen de geleden schade op de bank te verhalen. Ook kunt u wellicht betere (financiële) voorwaarden afdwingen, zodat u wel een betaalbare hypotheek heeft.

Rapportage

Laat uw hypotheek screenen en checken door de advocaat financieel recht. Deze beoordeelt uw hypotheek aan de hand van wet- en regelgeving. Na beoordeling wordt er een rapportage opgemaakt. Op basis van deze rapportage kunt u zien of u een probleem heeft en wat uw mogelijkheden in deze zijn. Met de rapportage kunt u in gesprek gaan met uw bank of u kunt de advocaat financieel recht inschakelen om uw dossier verder op te pakken. Uiteraard tegen een markconform uurtarief of specifiek op maat gemaakte prijsafspraken.

Documenten

Bent u van plan om uw hypotheek te laten screenen en checken? De advocaat financieel recht heeft dan van u (in elk geval) een kopie van de volgende documenten nodig:

  • Hypotheekgegevens (de offerte/het advies, de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de hypotheekakte);
  • Inkomen van u (en van uw partner) ten tijde van het afsluiten van de hypotheek en de huidige financiële gegevens (bijvoorbeeld: werkgeversverklaring, loonstrookjes, winst- en verliesrekening etc.);
  • Taxatierapporten van uw huis ten tijde van het afsluiten van de hypotheek en de recente opgemaakte taxatierapporten;
  • Correspondentie met de financiële dienstverlener(s); en
  • Alle andere relevante documenten.
^ Naar boven