EVR aanvechten l Advocaat mr. Bonaparte

De advocaat financieel recht staat consumenten en ondernemers bij het aanvechten van EVR. Het komt helaas steeds vaker voor dat banken en consumenten een EVR plaatsen die niet voldoet aan wet- en regelgeving. Dit betekent echter niet dat u met lege handen staat. In dit artikel legt de advocaat financieel recht uit wat de opnamecriteria zijn om een EVR te kunnen plaatsen, wat de proportionaliteitsafweging betekent en wat de consequenties zijn als de EVR in strijd met het Protocol incidentenwaarschuwingssyteem financiële instellingen (Pifi) wordt opgelegd. De advocaat financieel recht kan u helpen bij het aanvechten van een EVR. 

Opnamecriteria EVR

Banken en verzekeraar zijn bij het plaatsen van EVR gehouden aan het Protocol incidentenwaarschuwingssyteem financiële instellingen (Pifi). De EVR mag alleen worden geplaatst wanneer deze voldoet aan de opnamecriteria. Op grond van artikel 5.2.1 van het Pifi mag een (rechts)persoon slechts een EVR opgelegd krijgen wanneer de financiële instelling heeft aangetoond:

 

a) De gedraging(en) van de (rechts)persoon vormden, vormen of kunnen een bedreiging vormen voor (I) de (financiële) belangen van cliënten en/of medewerkers van een Financiële instelling, alsmede de (Organisatie van de) Financiële instelling(en) zelf of (II) de continuïteit en/of de integriteit van de financiële sector.

 

b) In voldoende mate staat vast dat de betreffende (rechts)persoon betrokken is bij de onder a bedoelde gedraging(en). Deze vaststelling betekent dat van strafbare feiten in principe aangifte of klachten wordt gedaan bij een opsporingsambtenaar.

 

c) Het proportionaliteitsbeginsel wordt in acht genomen. Dit houdt in dat Veiligheidszaken vaststelt, dat het belang van opname in het Externe Verwijzingsregister prevaleert boven de mogelijk nadelige gevolgen voor de Betrokkene als gevolg van opname van zijn Persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister.

 

Wanneer niet voldaan is aan de bovengenoemde opnamecriteria binnen het Pifi, dan kan de consument en/of ondernemer proberen om de EVR aan te vechten. 

Proportionaliteitsafweging

Een andere belangrijke voorwaarde is dat financiële instellingen een proportionaliteitsafweging moeten doen voordat zij een EVR plaatsen. Deze proportionaliteitsafweging komt erop neer dat het incident wel zodanig ernstig moet zijn dat de opname van de persoonsgegevens in het EVR register rechtvaardigt. Wanneer niet voldaan is aan de proportionaliteitsafweging, dan is de EVR mogelijk in strijd met de wet opgelegd. U kunt dan een (gerechtelijke) procedure bij de rechter of het Kifid starten om de EVR proberen aan te vechten.

Vragen?

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- EVR aanvechten;

- Protocol incidentenwaarschuwingssyteem financiële instellingen (pifi);

- Proportionaliteitsafweging,

of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven