Een beroep doen op huurkorting vanwege Corona? l Advocaat mr. Bonaparte

Op 21 januari 2021 heeft de kantonrechter van de rechtbank Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan over het doorbetalen van de huur door horecaondernemers, zoals bijvoorbeeld restaurant- en caféhouders en winkeliers gedurende (de periode van lockdown van) de Coronacrisis. De conclusie is dat horecaondernemers en winkeliers onder bepaalde omstandigheden een beroep zouden kunnen doen op huurkorting vanwege de gevolgen van de Coronacrisis. Wilt u ook weten of u mogelijk met succes een beroep kan doen op huurkorting tijdens Coronacrisis? Neem dan contact met ons op.

Wat speelde er in deze zaak?

 

De horecaondernemer in kwestie exploiteert een restaurant en café in Den Haag. Hiervoor is de horecaondernemer vanaf 15 februari 2018 tot en met 31 januari 2023 een huurovereenkomst aangegaan met de verhuurder van het pand, waarin het restaurant en café geëxploiteerd wordt. Op 15 maart 2020 heeft de overheid diverse maatregelen genomen vanwege de aanpak van het coronavirus. Een van de maatregelen betreft het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden vanaf zondag 15 maart 2020 om 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020. Deze periode is uiteindelijk verlengd tot en met 31 mei 2020. De horecaondernemer heeft vervolgens een beroep gedaan op huurkorting en de verhuurder heeft dit afgewezen. Partijen zijn vervolgens naar de kantonrechter gestapt. Aan de kantonrechter is vraag voorgelegd of dat horecaondernemers en winkeliers onder bepaalde omstandigheden een beroep kunnen doen op huurkorting vanwege de gevolgen van de Coronacrisis.

Wat heeft de rechter geoordeeld?

 

De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de horecaondernemer als gevolg van de door de overheid getroffen maatregelen vanwege de aanpak van Corona / Covid-19 aangetast is in zijn huurgenot, hetgeen een gebrek oplevert in de zin van artikel 7:204 BW. Daarnaast bevestigt de kantonrechter dat de Coronacrisis een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW oplevert zodat een huurkorting gerechtvaardigd en op zijn plaats kan zijn. Op grond hiervan kan de horecaondernemer in kwestie een beroep doen op huurkorting vanwege de gevolgen van de Coronacrisis.

Wat betekent deze zaak voor andere ondernemers die hun huur niet meer kunnen betalen?

 

Horecaondernemers of winkels kunnen op basis van deze uitspraak proberen in gesprek te treden met de verhuurder en een beroep te doen op huurkorting in periode van lockdown. Dat horecaondernemers of winkels toch een beetje 'open' zijn geweest waardoor toch een bepaalde omzet is gegenereerd, is niet belangrijk. De conclusie is dat horecaondernemers en winkeliers onder bepaalde omstandigheden in beginsel een beroep zouden kunnen doen op huurkorting vanwege de gevolgen van de Coronacrisis. De grondslag hiervoor is dat de horecaondernemer of winkel in zijn huurgenot wordt aangetast en daarom op basis daarvan bijvoorbeeld een beroep zou kunnen doen op huurprijsvermindering (ex artikel 7:290 BW). Naast de voornoemde uitspraken zijn er andere uitspraken geweest waarin rechters geoordeeld hebben dat de Coronacrisis te gelden heeft als onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 14 september 2020 met vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2020:2604. Op grond hiervan heeft de rechter in beginsel de bevoegdheid om de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ondernemer die de huur niet meer kan betalen kan dan om een (tijdelijke) huurkorting vragen.

Partijen doen er goed aan om afspraken te maken

 

Zowel de horecaondernemers en winkeliers als huurders en de verhuurders zijn de dupe van de door de overheid getroffen maatregelen vanwege de aanpak van de Coronacrisis. Horecaondernemers en winkeliers draaien geen, althans een beperkte omzet. Verhuurders hebben daarentegen in beginsel geen recht op compensatie gedurende de lockdown. Uiteindelijk zijn zowel de huurders als verhuurder verliezers. Daarom doen partijen er goed aan om afspraken met elkaar te maken in plaats van elkaar de tent uit te vechten.

Vragen?

 

Wilt u ook weten of u mogelijk met succes een beroep kan doen op huurkorting tijdens Coronacrisis? Neem contact op met de advocaat financieel recht, de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte voor juridisch advies. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven