Op 23 oktober 2020 verscheen een artikel op rechtspraak.nl, waarin voorspeld werd dat het aantal faillissementen als gevolg van Corona mogelijk op termijn zouden kunnen toenemen. Vooralsnog lijkt het erop dat de faillissementsgolf als gevolg van de steunmaatregelen van de overheid niet aan de orde. De vraag is of u uw faillissement kunt tegenhouden vanwege Corona. Die vraag is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Op 15 september 2020 wees de rechtbank Amsterdam een belangrijke uitpraak waarin het faillissement vanwege Corona tegen te houden. In deze uitspraak werd een faillissementsaanvraag door een schuldeiser afgewezen, omdat de oorzaak van het niet voldaan van de betalingsverplichting te maken had met een "terugval in inkomsten vanwege de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande beperkingen voor het verrichten van werkzaamheden". De schuldeiser werd op deze manier gedwongen een betalingsregeling te treffen zodat de schuld langzaam ingelopen kon worden. Deze uitspraak laat zien dat schuldeisers terughoudendheid dienen te betrachten bij aanvragen van een faillissement. Onder bepaalde omstandigheden kan de schuldenaar dus succesvol een faillissement tegenhouden door een beroep te doen op de voormelde uitspraak. 

 

Wilt u proberen om een faillissement vanwege Corona tegenhouden, dan doet u er goed aan om uw juridische positie te laten beoordelen. Neem contact op met de advocaat financieel recht, de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte voor juridisch advies. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

Vindplaats van de uitspraak: rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2020:4572 d.d. 15 september 2020.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven