Herstelkader rentederivaten

Renteswaps zijn in strijd met wet- en regelgeving aan het MKB verstrekt. Banken erkennen dat zij steken hebben laten vallen bij de dienstverlening met betrekking tot de renteswap. In opdracht van de AFM hebben banken daarom medio 2014 herbeoordelingen verricht van rentederivaten. Eind 2015 heeft de AFM geconstateerd dat deze herbeoordelingen mislukt zijn. Banken zouden bij de herbeoordelingen in onvoldoende mate rekening hebben gehouden met het wettelijk kader en zij zouden bij de uitvoering van eigen werkprogramma’s onvoldoende het klantbelang centraal hebben gesteld [1].

Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

Naar aanleiding van de mislukte herbeoordelingen, heeft het Ministerie van Financiën en de AFM begin maart 2016 een onafhankelijke derivatencommissie in het leven geroepen [2]. Deze derivatencommissie heeft de opdracht gekregen om een Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (Herstelkader) op te zetten waarin gedupeerde ondernemers aanspraak zouden kunnen maken op een compensatie voor de geleden schade met betrekking tot de renteswap [3]. Na veel tegenstand hebben banken zich uiteindelijk gecommitteerd aan het Herstelkader [4]. Na de afronding van de pilotfase [5] is op 19 december 2016 het definitieve Herstelkader gepubliceerd [6].

Meer weten?

Zie: Aanmelding renteswap Herstelkader


[1] AFM d.d. 4 december 2015, ’Herbeoordelingen rentederivaten door banken onvoldoende’, zie: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/dec/rentederivaten.
[2] Financieel dagblad d.d. 1 maart 2016, ‘AFM: onafhankelijke deskundigen kijken naar rentederivaten’ en Financieel dagblad d.d. 1 maart 2016, ‘Nog geen duidelijkheid over rentederivaten’.
[3]Derivatencommissie, ‘Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB’, d.d. 5 juli 2016.
[4] Financieel dagblad d.d. 7 juli 2016, ‘Rabobank alsnog akkoord met compensatie rentederivaten’; zie ook: Derivatencommissie, ‘Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB’, d.d. 19 december 2016, p. 3 en 4 (punt 2.2.1 en 2.2.2.).
[5] Na de publicatie van het herstelkader op 5 juli 2016 trad de pilotfase in. In deze fase is de uitvoering van het herstelkader voorbereid.
[6] Derivatencommissie, ‘Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB’, d.d. 19 december 2016.

^ Naar boven