Negatieve BKR registratie verwijderen

In een recente uitspraak van rechtbank heeft de kort geding rechter bepaald de negatieve BKR registratie ten onrechte is opgelegd (Rechtbank Midden-Nederland d.d. 6 februari 2018, ECLI:NL:RBME:2018:1030). De wederpartij werd in die rechtszaak tegen BKR veroordeeld om de negatieve BKR registratie te verwijderen. Deze uitspraak staat in dit artikel centraal.

BKR codering A2

In deze kwestie had mevrouw een BKR codering A2 opgelegd gekregen omdat er sprake was van een betalingsachterstand van € 317,63 bij Neckermann. Een A2 codering blijft nog 5 jaar zichtbaar nadat bij BKR een herstelmelding of melding van de aflossing van de schuld is gedaan. Mevrouw had allerhande artikelen gekocht, maar deze niet (af)betaald. Neckermann heeft als kredietverstrekker het bedrag vervolgens opgeëist en het incassobureau Vesting Finance ingeschakeld. Mevrouw kwam later (in 2017), bij het sluiten van een nieuwe hypotheek om een nieuwe woning te kopen met haar partner, er pas achter dat een negatieve BKR registratie met BKR codering A2 was opgelegd. Deze negatieve BKR registratie blokkeerde haar financieringsaanvraag met betrekking tot de hypotheek, terwijl de koop van de woning feitelijk al rond was. Mevrouw heeft het bedrag € 317,63 meteen voldaan. Desalniettemin weigerde Vesting Finance de BKR codering te verwijderen. Mevrouw liep hierdoor het risico een boete opgelegd te krijgen van € 21.250,00 indien zij uiterlijk op 8 februari 2018 de hypotheek niet rond zou krijgen. Om de starre houding van Vesting Finance nog duidelijker te typeren, was Vesting Finance van mening dat er geen noodzaak was van mevrouw en haar partner om een nieuwe woning te kopen.

Rechtszaak tegen BKR

Mevrouw heeft vervolgens een kort geding (rechtszaak) tegen Vestiging Finance gestart met als doel om de negatieve BKR registratie te laten verwijderen. De rechter heeft, na een belangenafweging, de vordering van mevrouw tot verwijdering van de negatieve BKR registratie toegewezen op grond dat de negatieve BKR registratie het doel voorbijgeschoten is. Mevrouw had een negatieve BKR registratie waar zij niets vanaf wist, het ging slechts om een bedrag van € 317,63, mevrouw had haar financiële zaken verder op orde en mevrouw had een aanzienlijk belang bij verwijdering van de negatieve BKR registratie in verband met het rondkrijgen van de hypotheek. Vesting Finance werd veroordeeld in de kosten van de rechtszaak, waaronder het griffierecht (kosten om een procedure te starten) en het salaris van de advocaat van mevrouw.

Wanneer word ik eigenlijk geregistreerd?

Indien u kredietovereenkomst hebt gesloten met een financiële instelling die aangesloten is bij BKR en u komt u betalingsverplichtingen niet na, dan kunt u worden geregistreerd. In deze uitspraak kwalificeerde de rechter Neckermann als een kredietaanbieder in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op grond van artikel 4:32 lid 1 Wft is Neckermann verplicht deel te nemen aan BKR met als doel om consumenten te controleren op hun kredietwaardigheid en om te voorkomen dat consumenten méér krediet krijgen dan wettelijk gezien toegestaan is.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot een negatieve BKR registratie of BKR codering of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar: bonaparte@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven