Probleem met betalen van uw hypotheek? Laat uw dossier screenen!

De meeste huishoudens nemen één of twee keer een hypotheek in hun leven. Hypotheken zijn complexe financiële producten. De meeste mensen (en vooral starters) staan daar niet zo bij stil en maken zich niet zo druk om hun hypotheek. Zij vertrouwen erop dat banken en financieel adviseurs hun werk goed doen en het beste met ze voor hebben. Dat mag ook, want financiële dienstverleners beschikken over de benodigde financiële expertise, welke een leek niet heeft. Bovendien betaalt u ze daar toch ook voor? Zoals u de bakker om de hoek kan aanspreken omdat zijn broodjes niet goed zijn gebakken, zo kunt u ook de bank erop aanspreken als u problemen heeft met het betalen van uw hypotheek.

Wat is de oorzaak van deze problemen?

Kunt u (en uw partner) uw hypotheek blijven betalen indien u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt, werkloos of ziek wordt? Kunt u uw hypotheek blijven betalen als u met pensioen gaat of als u gaat scheiden? Kunt u uw hypotheek betalen indien de bank het rentepercentage (eenzijdig) wijzigt of verhoogt? Is het antwoord nee, dan is er wellicht sprake van onjuist gegeven advies en/of overkreditering. Dat zijn dan meestal de oorzaken waarom u problemen heeft met het betalen van uw hypotheek.

De mogelijkheden

Herkent u zich in het hierboven beschreven probleem met het betalen van uw hypotheek. In dat geval staat u wellicht niet met lege handen. De mogelijkheden zijn divers. U kunt proberen om hypotheekdossier op orde te brengen door de bank te wijzen op zijn zorgplicht. Als u schade heeft geleden, dan kunt u proberen de geleden schade op de bank te verhalen. Ook kunt u wellicht betere (financiële) voorwaarden afdwingen, zodat u wel een betaalbare hypotheek heeft.

Rapportage: hypotheek laten nakijken door een advocaat

Laat uw hypotheek screenen en checken door de advocaat financieel recht wanneer u problemen heeft met het betalen van uw hypotheek. De advocaat financieel recht beoordeelt uw hypotheek aan de hand van wet- en regelgeving. Na beoordeling wordt er een rapportage opgemaakt. Op basis van deze rapportage kunt u zien of u een probleem heeft en wat uw mogelijkheden in deze zijn. Met de rapportage kunt u in gesprek gaan met uw bank of u kunt de advocaat financieel recht inschakelen om uw dossier verder op te pakken. Uiteraard tegen een markconform uurtarief of specifiek op maat gemaakte prijsafspraken.

Documenten

Bent u van plan om uw hypotheek te laten screenen en checken? De advocaat financieel recht heeft dan van u (in elk geval) een kopie van de volgende documenten nodig:

  • Hypotheekgegevens (de offerte/het advies, de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de hypotheekakte);
  • Inkomen van u (en van uw partner) ten tijde van het afsluiten van de hypotheek en de huidige financiële gegevens (bijvoorbeeld: werkgeversverklaring, loonstrookjes, winst- en verliesrekening etc.);
  • Taxatierapporten van uw huis ten tijde van het afsluiten van de hypotheek en de recente opgemaakte taxatierapporten;
  • Correspondentie met de financiële dienstverlener(s); en
  • Alle andere relevante documenten.

Vragen?

Heeft u een uw probleem met het betalen van uw hypotheek? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht om uw dossier te laten beoordelen: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

^ Naar boven