Beleggingen

Beleggingen in de zin van dit artikel en deze website is een verzamelbegrip voor allerlei diensten en/of activiteiten die betrekking hebben op beleggen. Iedereen krijgt wel eens te maken met beleggingen. Denk bijvoorbeeld aan: vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only, aandelenlease, beleggingshypotheken, beleggingsfondsen, beleggingsobjecten, etc.

1. De ontwikkelingen: MiFID II

Een van de ontwikkelingen op het gebied van beleggingen is MiFID II. Per 3 januari 2018 is MiFID II in werking getreden. Een van de doelstellingen van MiFID II is dat beleggers méér in bescherming moeten worden genomen. Om deze reden zijn banken en beleggingsadviseurs gehouden aan strengere wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat beleggingsadviseurs zich goed laten informeren over de veranderingen onder MIFID II.

2. Zorgplicht beleggingsdienstverlening

Bent u een belegger en heeft u verlies geleden als gevolg van beleggingen die niet hebben gerendeerd zoals deze van te voren door de bank waren beoogd, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden uw verlies mogelijk verhalen op de bank. De bank is in beginsel verplicht om u te informeren c.q. te waarschuwen voor de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Schending van de informatie- en/of waarschuwingsplicht bij beleggen, kan leiden tot aansprakelijkheid van de bank.

3. Aandelenlease

De aandelenlease is een financieel product dat vanaf 2000 door banken vaak aan niet ervaren beleggers zijn verkocht. Zo wisten veel beleggers niet dat met geleend geld werd belegd in aandelen, ook wel effectenlease genoemd. Vanwege het beperken van fiscale voordelen en het omvallen van de beurzen, heeft de aandelenlease ongunstig uitgepakt. Veel beleggers zijn hun inleggeld kwijtgeraakt en in het ergste geval hebben zij daar een restschuld aan overgehouden. De rechtspraak op het gebied van de aandelenlease laat zien dat een bank mogelijk aansprakelijk kan zijn voor de schade die beleggers hebben geleden. 

4. Woekerpolis

De woekerpolis affaire is op het moment ook een van de meest besproken slippertjes op de financiële markten. Een woekerpolis is kortgezegd een levensverzekering die uitgebreid is met een beleggingscomponent. Een woekerpolis wordt om die reden ook wel aangeduid als een beleggingsverzekering. Met een woekerpolis konden beleggers op zeer korte termijnen hoge winsten behalen, althans dat is wat banken beleggers hebben voorgespiegeld. De risico's werden  niet besproken en bleven vaak om die reden onderbelicht. In plaats van hoge rendementen, werden beleggers uiteindelijk geconfronteerd met hoge verliezen. Er is veel rechtspraak op het gebied van aansprakelijkheid van banken in verband met de woekerpolis. Een bank heeft namelijk een bijzondere zorgplicht in acht te nemen. Bij woekerpoliskwesties is het steeds de vraag in hoeverre de bank zich van die bijzondere zorgplicht gekweten heeft. 

5. Beleggingspand

Investeren in beleggingspanden kan op lange termijn leiden tot lucratieve rendementen, maar kan ook zeer risicovol zijn. Met name indien particuliere en/of onervaren beleggers inversteren in beleggingspanden. Banken hebben in het verleden vaak financieringen verstrekt zonder de beleggers te informeren over de risico's, terwijl de zorgplicht banken dat wel verplicht. 

6. Vermogensbeheer / beleggingsadvies

In het verleden hebben banken beleggers aangespoord om hun privé vermogen al dan niet met tussenkomst van een handelaar door ze laten beleggen. De rechtspraak laat zien dat banken bij doen van vermogensbeheer of het geven van beleggingsadvies gehouden zijn aan een bijzondere zorgplicht. Indien de bank verkeerd advies heeft gegeven of in strijd met het risicoprofiel (zéér ambitieus vs. defensief) heeft belegd, dan kan zij mogelijk aansprakelijk zijn voor de schade die de belegger heeft geleden. 

Vragen?

Herkent u zich in één van bovenstaande problemen? In dat geval staat u niet altijd met lege handen. De mogelijkheden zijn divers. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met Pietro Bonaparte, advocaat financieel recht via 040-4009106 of via onze website.

^ Naar boven