Rentederivaten

In de periode 2005-2008 heeft een aantal banken, waaronder ABN AMRO Bank N.V., Rabobank, ING Bank N.V. en Deutsche Bank (hierna aangeduid als: banken) circa 17.600 rentederivatencontracten (renteswaps) afgesloten met het Nederlandse MKB.[1] In de opvolgende jaren is dit aantal verdubbeld. Sommige MKB’ers hebben door een rentederivaat (renteswap) een probleem gekregen.

Bijzondere risico’s 

Achteraf is echter gebleken dat de meeste renteswaps in strijd met wet- en regelgeving zijn gesloten. In het bijzonder zouden banken MKB’ers niet (volledig) over de mogelijk intreedbare risico’s met betrekking tot de renteswaps hebben geïnformeerd. Bijvoorbeeld het risico dat een ondernemer (beëindigings-)kosten verschuldigd zou zijn indien de renteswap vroegtijdig zou worden beëindigd. Banken zijn in dat geval aansprakelijk wegens schending van de bijzondere zorgplicht.

De mogelijkheden

De MKB’er die een probleem heeft met zijn renteswap of een andere soort rentederivaat, staat niet zonder meer met lege handen. Hij kan het nadeel dat hij daardoor heeft geleden verhalen op de bank. De MKB’er heeft in dat geval twee keuzemogelijkheden waarlangs hij het nadeel vergoed kan krijgen, namelijk 1) via het Herstelkader MKB Rentederivaten of 2) een gerechtelijke procedure starten. De voor- en nadelen van deze keuzemogelijkheden zijn hieronder opgesomd.

 

Keuze 1: aanmelden Herstelkader   Keuze 2: gerechtelijke procedure starten 
- Voldoen aan strenge voorwaarden - Schadevergoeding (vaak hoger dan een compensatie)
- Compensatie (garantie op een vergoeding) - Geen garantie op succes
- Voorschotbetaling  Schikken mogelijk
- Langdurig traject - Deel van de (advocaat)kosten bij succes verhaalbaar op de wederpartij; en
- (advocaat) kosten worden gedekt, en - Renteswap kan in principe worden beëindigd.
- Renteswap wordt in principe niet beëindigd.  

 

 

Beoordelen?

Heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Laat de advocaat financieel recht uw dossier beoordelen. De advocaat financieel recht kan u ook begeleiden in de keuze die u maakt. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met Pietro Bonaparte, advocaat financieel recht via 040-4009106 of via onze website.

[1] Derivatencommissie, Uniforme Herstelkader Rentederivaten MKB’, d.d. 19 december 2016, p. 17 (punt 2.2.8).

^ Naar boven