Restschuld na verkoop huis op ABN AMRO, ING of Rabobank verhalen? l Advocaat mr. Bonaparte

 

Particulieren die na verkoop van hun huis met een restschuld kampen, staan niet zonder meer met lege handen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u proberen met een beweerdeljke schadeclaim de restschuld op de bank te verhalen. Heeft u een reschuld na verkoop huis bij een bank, bijvoorbeeld bij ING, ABN AMRO, Volksbank of de Rabobank? De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit wat u kan doen als u een restschuld heeft opgelopen na verkoop van uw voormalige huis.

De cijfers van het CBS over de potentiële restschuld in Nederland

 

Op 29 oktober 2015 publiceerde het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op haar website de resultaten uit het onderzoek naar de verhouding tussen de hypotheekschuld en de waarde van de woning. Hieruit bleek dat begin 2015 ongeveer 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens met een 'onderwaterhypotheek' kampen. Dit houdt dus in dat er ongeveer 1,4 miljoen potentiële restschulden aanwezig zijn. Het CBS meldt dat de cijfers dalen, maar dat heeft wellicht ook te maken met het mogelijke feit dat banken 'slechte hypotheken' of 'onderwaterhypotheken' beëindigen, waardoor mensen na verkoop van hun huis bij die banken met een restschuld kampen. Dit betekent dus dat het het probleem van 'onderwaterhypotheken' mogelijk wordt en/of is ingewisseld voor een potentieel restschuldprobleem.

Wat is een restschuld?

 

Een restschuld  ontstaat meestal wanneer de bank uw huis verkoopt voor een bedrag dat vér onder het bedrag ligt waarvoor u een hypotheekschuld bij een bank hebt genomen. De grootste banken die hypothecaire financiering verstrekken in Nederland zijn in beginsel ING, ABN AMRO, Volksbank en de Rabobank. De oorzaken van het ontstaan van een restschuld na verkoop uw voormalige huis zijn verschillend, maar vaak komen deze op hetzelfde neer: mensen komen in betalingsproblemen, kunnen de hypotheeklasten niet meer voldoen, er ontstaat een hypotheekachterstand en de bank maakt gebruik van haar recht van parate executie om uw woning te verkopen. Overkreditering lijkt dus een belangrijke oorzaak te zijn voor het ontstaan van een restschuld. Een restschuld dat na de verkoop van uw huis ontstaat, is dus het bedrag dat overblijft na verkoop van uw huis minus de hypotheekschuld aan de bank. De restschuld dient u in beginsel aan de bank, in uw geval is dat mogelijk ING, ABN AMRO, Volksbank of de Rabobank of andere bank, terug te betalen. U bent dus niet alleen uw huis kwijt, u moet na verkoop van uw huis ook de restschuld in beginsel terugbetalen en uw persoongegevens worden opgenomen in het BKR. 

Restschuld na verkoop huis verhalen op de banken?

 

De gevolgen van de restschuld na verkoop van uw huis zijn dus erg ingrijpend. Belangrijk om op te merken is dat u niet met lege handen staat. Vaak blijkt achteraf de oorzaak van de betalingsgproblemen dat u een te hoge hypothecaire financiering verstrekt heb gekregen van uw bank, bijvoorbeeld bij ING, ABN AMRO, Volksbank of de Rabobank. In dat geval kunt u de restschuld na verkoop huis mogelijk verhalen op de bank wegens schending van de zorgplicht ter voorkoming van overkreditering. Op banken rust immers een bijzondere zorgplicht om overkreditering te voorkomen. Dit betekent dat banken geen hypothecaire financiering mogen verstrekken als u door de verstrekking daarvan in betalingsproblemen komt. Bijvoorbeeld om dat u een te hoge hypothecaire financiering heeft gekregen. In dat geval heeft de bank mogelijk in strijd gehandeld met artikel 4:34 Wet op het financieel toezicht (Wft) en is de bank aansprakelijk voor de restschuld dat is ontstaan is na de verkoop van uw voormalige huis:

 

"Artikel 4:34

1. Voor de totstandkoming van een overeenkomst inzake krediet, of een belangrijke verhoging van de kredietlimiet, dan wel de som van de bedragen die op grond van een bestaande overeenkomst inzake krediet aan de consument ter beschikking zijn gesteld, wint een aanbieder van krediet in het belang van de consument informatie in over diens financiële positie en beoordeelt hij, ter voorkoming van overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst onderscheidenlijk de belangrijke verhoging verantwoord is.

2. De aanbieder gaat geen overeenkomst inzake krediet aan met een consument en gaat niet over tot een belangrijke verhoging van de kredietlimiet of de som van de bedragen die op grond van een bestaande kredietovereenkomst aan de consument ter beschikking zijn gesteld indien dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid".

 

Wanneer dus blijkt dat de bank, bijvoorbeeld ING, ABN AMRO, Volksbank of de Rabobank, in strijd met bovenvermeld artikel een hypothecaire financiering aan u hebben verstrekt, dan zijn de banken mogelijk aansprakelijk voor de restschuld na verkoop huis wegens een zorgplichtschending. De bank had dit moeten voorkomen door de betreffende hypothecaire financiering niet, althans niet onder die voorwaarden, aan u te verstrekken. Zoals hierboven is gebleken zijn banken immers gehouden aan een overkrediteringsverbod (ex artikel 4:34 Wft). U kunt dan proberen om de restschuld na verkoop huis op de bank te verhalen.

Hoe weet ik of overgekrediteerd ben (geweest)?

 

Voordat u de restschuld na verkoop huis als schade op de bank kan verhalen vanwege een beroep op overkreditering, dient u eerst te onderzoeken of u in het verleden mogelijk een te hoog hypothecaire financiering verstrekt hebt gekregen. Dit kunt u doen door onderzoek te doen naar uw inkomen ten tijde van afsluiten van de hypothecaire financiering. Heeft u die gegevens niet meer in het bezit? Dan kunt u deze opvragen bij de bank waar u de hypothecaire financiering hebt afgesloten of u kunt de voorlopige aangiftes van de jaren voorafgaand aan de kredietverstrekking bij de belastingdienst opvragen. Het feit dat u en uw partner de hypotheek niet meer kunnen betalen, kan dus een aanwijzing zijn dat uw hypotheek in het verleden niet heeft gedeugd of sprake is van overkreditering. De restschuld dat ontstaat na verkoop van uw voormalige huis is daar dan, hoe spijtig ook, het gevolg van. Dit betekent echter niet dat u volledig dient op te draaien voor de restschuld. Wanneer de bank, zoals ING, ABN AMRO, Volksbank, de Rabobank ook een verwijt kan worden gemaakt, dan kunt u de restschuld na verkoop huis in beginsel als schade verhalen op de ING, ABN AMRO, Volksbank, de Rabobank of een andere bank. 

Vragen?

 

Heeft u een restschuld na verkoop huis opgelopen en wilt proberen deze restschuld op de bank te verhalen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven