Schakel nu advocaat EVR registratie in

De advocaat EVR registratie staat u bij in geschillen tegen banken en verzekeraars over een door hen ten onrechte geplaatste EVR Registratie. Een EVR registratie heeft een aanzienlijke impact omdat andere financiële intelling de relatie met u kunnen verbreken. Dat is niet vaak terecht, want sommige verzekeraars en banken laten zich leiden door tunnelvisie om consumenten geregistreerd te houden in de EVR registratie zodat zij bijvoorbeeld een verzekeringsdekking niet hoeven uit te keren of een grond hebben om een slecht lopende financiëringsrelatie te beëindigen. In dit artikel legt de advocaat EVR registratie uit wat de betekenis is van de EVR en wat consumenten en ondernemers kunnen doen tegen onterechte EVR registratie. 

Betekenis EVR

EVR staat Extern Verwijzingsregister. Het is een register waarin de persoonsgegevens van consumenten en/of ondernemers worden opgenomen die betrokken zijn geweest bij een incident. Een incident wordt gezien als een gedraging die de veiligheid en de intergriteit van de financiële markten in gevaar kan brengen. Lang niet in alle gevallen heeft een EVR registratie terecht plaatsgevonden. 

Ten onrechte EVR registratie

Banken en verzekeraars zijn bij het plaatsen van een EVR registratie gehouden aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer een EVR registratie niet overeenstemming met de AVG is geplaatst, is dat ten onrechte gebeurd. Banken en verzekeraars dienen zich ook te houden aan de daarvoor bestemde protocollen. Ten eerste moet er sprake zijn van incident. Ten tweede moet de betrokkenheid bij fraude worden vastgesteld. Ten derde moet de bank of de verzekeraar het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen bij het plaatsen van een EVR registratie. Dat betekent dat de EVR registratie alleen opgelegd mag worden wanneer deze gerechtvaardigd is en na een belangenafweging het belang van de bank of de verzekeraar om u geregistreerd te houden zwaarder weegt dan uw belang om een ten onrechte geplaatste BKR registratie weg te halen. Over het algemeen wordt een EVR registratie opgelegd omdat banken en verzekeraars een persoon verdenken van fraude te hebben gepleegd. Deze personen worden dan geregistreerd zodat financiële instellingen nieuwe aanvragen kunnen onderzoeken en eventueel kunnen weigeren. Een EVR registratie is soms wel en soms niet terecht. Een EVR registratie bemoeilijkt doorgaans verzekerden bij het vinden van een nieuwe verzekering of het aangaan van nieuwe lening. Wanneer niet voldaan is aan de bovengenoemde voorwaarden, dan is een EVR registratie vaak ten onrechte geplaatst en moet deze worden weggehaald. 

Avocaat EVR Registratie

U kunt bij de advocaat EVR registratie terecht voor hulp bij geschillen over een EVR registratie. Na beoordeling van het dossier, kan de advocaat EVR registratie u informeren over de mogelijkheden. De advocaat EVR registratie kan eerst proberen om bezwaar te maken tegen de EVR registratie met een bezwaarbrief. Houd er wel rekening mee dat een termijn begint te lopen van 6 weken vanaf het moment dat u een afwijzing op het bezwaar hebt ontvangen. Als u de EVR registratie wil laten weghalen, dan moet u binnen die termijn een procedure starten. Na het bezwaar, kunt u ook direct een gerechtelijke procedure starten. Het is ook mogelijk om naar het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) te stappen. Neemt u contact op met de advocaat EVR registratie om de verschillen tussen deze procedures te horen. Belangrijk voor u om te weten is dat er wel steeds voldaan moet zijn aan de voorwaarden om een (gerechtelijke) procedure te kunnen starten. 

Vragen?

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- Ten onrechte geplaatste EVR registratie;

- Betekenis EVR;

- Advocaat EVR registratie,

of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

 

^ Naar boven