Zorgplicht aandelenlease

De aandelenlease jurisprudentie wordt gekenmerkt door de uitspraken van de Hoge Raad welke gewezen zijn op 5 juni 2009 betreffende Aegon Bank N.V. (ECLI:NL:HR:2009:BH2822), Dexia Bank Nederland N.V. (ECLI:NL:HR:2009:BH2815) en Levob Bank N.V. (ECLI:NL:HR:2009:BH2811). Deze uitspraken staan in dit artikel centraal.

De aandelenlease

In de periode van 1997 tot 2001 zijn door Aegon, Dexia en Levob met of zonder tussenkomst van een financieel adviseur aandelenlease producten verkocht aan consumenten. Onervaren consumenten leenden geld van de banken om daarmee te beleggen in aandelen. Het was de bedoeling dat de geldleningen aan het einde van de rit werden terugbetaald uit de beleggingsopbrengsten. De beleggingsopbrengsten vielen echter dusdanig tegen dat de geldlening niet kon worden terugbetaald. In de meeste gevallen bleven consumenten achter met een restschuld.

Zorgplicht aandelenlease

De Hoge Raad heeft in 2009 geoordeeld dat op Aegon, Dexia en Levob, als aanbieders van de aandelenlease, een bijzondere zorgplicht rustten om de consumenten te waarschuwen voor de risico’s van de aandelenlease. Door dit na te laten heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Aegon, Dexia en Levob in strijd met de op hen rustende bijzondere zorgplicht hadden gehandeld. Deze banken waren gehouden om de schade, die de consumenten hadden geleden van de aandelenlease, te vergoeden.

Aansprakelijkstelling

Heeft u ook schade geleden als gevolg van de aandelenlease of een andere beleggingsproduct? Het is goed om te weten dat u niet met lege handen staat. Met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand kunt u de bank aansprakelijk stellen en kunt u de door u geleden schade mogelijk vergoed krijgen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot de aandelenlease affaire of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. 

Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven