Zorgplicht bij vermogensbeheer niet nagekomen? l Advocaat mr. Bonaparte

In het verleden hebben banken beleggers aangespoord om hun privé vermogen al dan niet met tussenkomst van een handelaar door ze laten beleggen. De rechtspraak laat zien dat banken bij doen van vermogensbeheer of het geven van beleggingsadvies gehouden zijn aan een bijzondere zorgplicht. Indien de bank verkeerd advies heeft gegeven of in strijd met het risicoprofiel (zéér ambitieus vs. defensief) heeft belegd, dan kan zij mogelijk aansprakelijk zijn voor de schade die de belegger heeft geleden. De zorgplicht is een onmisbaar begrip binnen het financieel recht. Elke bank en financiële dienstverlener is gehouden aan een zorgplicht. Deze zorgplicht vloeit enerzijds voort uit de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Anderzijds is de zorgplicht contractueel vastgesteld in Algemene Bankvoorwaarden (ABV 2017).

ABV 2017

De ABV 2017 gelden voor alle producten en diensten die door de bank aan de klant zijn verkocht. Specifieke regels die speciaal voor een product of dienst gelden, zijn opgenomen in de daarvoor geldende overeenkomst of de daarbij behorende bijzondere voorwaarden.

Zorgplicht

In de ABV is ook een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht is terug te vinden in artikel 2 van de ABV 2017. Hieronder is de betreffende zorgplicht bepaling opgenomen:

Artikel 2 – Zorgplicht
Wij hebben een zorgplicht. U bent ook zorgvuldig tegenover ons en u mag van onze dienstverlening geen misbruik maken. (…) Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed mogelijk met uw belangen. (…..) Wij streven naar begrijpelijke producten en diensten. Ook streven wij naar begrijpelijke informatie over die producten en diensten en de risico’s ervan’’.

Aansprakelijkheid

Handelt een bank in strijd met de zorgplicht, dan kan aansprakelijkheid volgen. Heeft u een vraag met betrekking tot de zorgplicht van van banken of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven