Aanmelding renteswap Herstelkader

Banken hebben ondernemers geïnformeerd dat renteswaps automatisch in het Herstelkader zijn meegenomen. Dit geldt voor renteswaps die na 1 januari 2005 zijn afgesloten en tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 nog liepen.

Aanmelding renteswaps Herstelkader

Voor renteswaps die na 1 januari 2005 zijn gesloten met een initiële beëindigingsdatum van na 1 april 2011, maar voor die initiële beëindigingsdatum zijn beëindigd, geldt een opt-in-regeling. Dit betekent dat ondernemers renteswaps of andere soort derivaten zelfstandig bij banken moeten aanmelden om in aanmerking te komen voor een compensatie onder het Herstelkader.

Uiterlijke aanmeldingsdatum

Ondernemers met een renteswap hebben zich uiterlijk vóór 30 september 2017 moeten aanmelden voor het Herstelkader [1]. Om in aanmerking te komen voor een compensatie onder het Herstelkader geldt een aantal voorwaarden. De ondernemer moet in de zin van het Herstelkader kunnen aantonen dat deze ten tijde van het afsluiten van de renteswap niet een professionele ondernemer was. Daarnaast moet de ondernemer kunnen aantonen dat hij niet deskundig was op het gebied van renteswaps [2]. Ook particulieren komen mogelijk in aanmerking voor compensatie onder het Herstelkader.

Later aanmelden mogelijk?

Voor de meeste ondernemers geldt dat de uiterlijke aanmeldingsdatum van 30 september 2017 niet is gehaald. Onze inschatting is dat het later alsnog mogelijk is om de renteswaps aan te melden. Wij verwachten dat banken uit coulance deze renteswaps alsnog in het Herstelkader zullen meenemen.

Meer weten?

Zie: Eerste Voortgangsrapportage


[1] Deze datum is gewijzigd. De oorspronkelijke aanmeldingsdatum was 30 juni 2017.
[2] Onder het Herstelkader komt een ondernemer in aanmerking onder het Herstelkader, mits deze ondernemer ten tijde van het afsluiten van het rentederivaat kan aantonen dat het balanstotaal lager dan € 20.000 was, een omzet lager dan € 40.000.000 had en zijn eigen vermogen lager dan € 2.000.000 betrof.

^ Naar boven