Auto leasen met negatieve BKR registratie?

In de praktijk komt het weleens voor dat een particulier een auto of motor wil leasen, maar dat hij vaak stuit op een negatieve BKR registratie. Dat is met name het geval als het gaat om financial lease en de betreffende leasemaatschappij aangesloten is bij Keurmerk Private Lease. In die gevallen blokkeert de negatieve BKR registratie het leasen van een auto of een motor. Het liefste wilt u natuurlijk een auto of motor leasen zonder gedoe. Een auto of motor leasen met een codering is echter bijzonder lastig. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit hoe het zit met het leasen van een auto met een negatieve BKR registratie en hoe u een negatieve BKR registratie kan verwijderen.

Auto lease zonder gedoe

Private Lease bestaat kortgezegd uit financial lease en operational lease. De AFM heeft eerder geconcludeerd dat financial lease een alternatieve wijze voor het aanbieden van consumptief krediet betreft. Normaliter heeft een leasemaatschappij bij het aanbieden van financial lease een vergunning van de AFM nodig. Leasemaatschappijen zijn alsdan gehouden aan zware zorgplichten onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Vooralsnog heeft de wetgever ervoor gekozen om private lease uit te zonderen van de Wft valt ( artikel 1:20 lid 1 onder c Wft). Dit betekent dat leasemaatschappijen in beginsel geen vergunning nodig hebben van de AFM en de leasecontracten van een auto of een motor dan ook niet bij het BKR hoeven te registreren. In de meeste gevallen hebben leasemaatschappij geen speciale keurkmerk. Eigenlijk kunt u dus bij de meeste leasemaatschappijen een auto leasen zonder gedoe. 

Keurmerk Private Lease & Wft

Het wordt lastiger om een auto of een motor te leasen wanneer de leasemaatschappij of andere aanbieders van private lease aangesloten zijn bij het Keurmerk Private Lease. Keurmerk Private Lease verplicht leasemaatschappijen namelijk om deel te nemen aan het BKR zodat zij alsnog gehouden zijn om leasecontracten te registreren (ex artikel 4:32 Wft). Dit kan voor de particulier tot problemen leiden. Ten eerste kan de registratie van het leasecontract het sluiten van een financieringsovereenkomst bemoeilijken in verband met het maximaal te lenen bedrag. Ten tweede kan onder bepaalde omstandigheden lastig zelfs onmogelijk zijn om een auto of een motor te leasen met een negatieve BKR registraties. Leasemaatschappijen die bij Keurmerk Private Lease zijn aangesloten, zijn namelijk verplicht om problematische schuldsituaties en overkreditering te voorkomen. Een auto of motor leasen met een codering of BKR registratie wordt dan een lastig verhaal.

BKR registratie verwijderen

De negatieve BKR registratie staat het leasen van een auto of een motor in de weg. Onder bepaalde omstandigheden kan een negatieve BKR registratie worden verwijderd. De advocaat financieel recht kan door middel van het verzenden van aantal brieven proberen om een negatieve BKR registratie te laten verwijderen. De aanpak verschilt per dossier naar gelang de wensen van de consument. Pas nadat u de negatieve BKR registratie succesvol heeft aangevochten, kunt u bij de betreffende leasemaatschappij een auto of een motor leasen zonder gedoe.

Vragen?

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- Auto leasen met negatieve BKR registratie;

- Auto lease zonder gedoe; 

- Motor leasen met BKR;

- Leasen met codering,

Of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven