Auto leasen met negatieve BKR registratie?

In de praktijk komt het weleens voor dat een particulier een auto wil leasen, maar dat hij vaak stuit op een negatieve BKR registratie. Dat is met name het geval als het gaat om financial lease en de betreffende leasemaatschappij aangesloten is bij Keurmerk Private Lease. In die gevallen blokkeert de negatieve BKR registratie het leasen van een auto. U kunt dan geen auto leasen, maar u wilt dat wel graag. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit hoe het zit met het leasen van een auto met een negatieve BKR registratie en hoe u een negatieve BKR registratie kan verwijderen.

Private lease & consumptief krediet

Private Lease bestaat kortgezegd uit financial lease en operational lease. De AFM heeft eerder geconcludeerd dat financial lease een alternatieve wijze voor het aanbieden van consumptief krediet betreft. Normaliter heeft een leasemaatschappij bij het aanbieden van financial lease een vergunning van de AFM nodig. Leasemaatschappijen zijn alsdan gehouden aan zware zorgplichten onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Vooralsnog heeft de wetgever ervoor gekozen om private lease uit te zonderen van de Wft valt ( artikel 1:20 lid 1 onder c Wft). Dit betekent dat leasemaatschappijen in beginsel geen vergunning nodig hebben van de AFM en de leasecontracten dan ook niet bij het BKR hoeven te registreren.

Keurmerk Private Lease & Wft

Dit is alleen anders in het geval de leasemaatschappijen of andere aanbieders van private lease aangesloten zijn bij het Keurmerk Private Lease. Keurmerk Private Lease verplicht leasemaatschappijen namelijk om deel te nemen aan het BKR zodat zij alsnog gehouden zijn om leasecontracten te registreren (ex artikel 4:32 Wft). Dit kan voor de particulier tot problemen leiden. Ten eerste kan de registratie van het leasecontract het sluiten van een financieringsovereenkomst bemoeilijken in verband met het maximaal te lenen bedrag. Ten tweede kan onder bepaalde omstandigheden lastig zelfs onmogelijk zijn om een auto te leasen of een huis te kopen met een negatieve BKR registraties. Leasemaatschappijen die bij Keurmerk Private Lease zijn aangesloten, zijn namelijk verplicht om problematische schuldsituaties en overkreditering te voorkomen.

BKR registratie verwijderen

De negatieve BKR registratie staat het leasen van een auto in de weg. Onder bepaalde omstandigheden kan een negatieve BKR registratie worden verwijderd. De advocaat financieel recht kan door middel van het verzenden van aantal brieven proberen om een negatieve BKR registratie te laten verwijderen. De aanpak verschilt per dossier naar gelang de wensen van de consument. Pas nadat u de negatieve BKR registratie succesvol heeft aangevochten, kunt u bij de betreffende leasemaatschappij een auto leasen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot auto leasen met negatieve BKR registratie of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar: afr@smartadvocaten.nl.

 

^ Naar boven