Wanneer verkoopt bank uw huis via makelaar l Advocaat mr. Bonaparte

Banken verkopen uw woning vaak pas bij een aanhoudende en redelijk grote hypotheekachterstand. Het 'verkoop woning door de bank'-proces start met opeising van de volledige en resterende hypotheekschuld. In de meeste gevallen kunnen consumenten de hypotheekschuld niet op korte termijn terugbetalen. Banken schakelen dan vaak een deurwaarder in die de executieveiling verder op gang zet. De vraag is dan hoe kunt u de verkoop van uw woning dan nog versperren? Antwoord: dat kunt u bijvoorbeeld poberen door het starten van een kort geding procedure, waarin u de rechter vraagt om een verbod om uw woning te laten verkopen. Op deze manier kunt dan proberen om de verkoop van de woning te versperren.

Betalingsregeling

Wanneer de bank aandringt op verkoop van uw woning, kunt u proberen om een betalingsregeling af te dwingen. Verkoop van een woning is namelijk een 'ultimum remedium' voor een bank bij het ontstaan van een hypotheekachterstand. De bank moet zijn best doen om naar een oplossing te zoeken voor de hypotheekachterstand. Verkoop van de woning mag alleen dan wanneer er geen andere redelijke alternatieven voorhanden zijn. Omdat het dossier vaak overgedragen wordt van de bank aan een deurwaarder, kunt u proberen om via de deurwaarder afsprake te maken met de bank. Een mogelijke alternatief om de verkoop van uw woning te versperren is dat u een betalingsregeling aanbiedt. De betalingsregeling is dan een afspraak op grond waarvan u de hypotheekachterstand of hypotheekschuld op korte termijn kan voldoen. Deurwaarders hebben ook een wettelijke zorgplicht om dergelijke betalingsregeling aan de bank voor te leggen. De bank moet dan goede gronden hebben om een betalingsregeling te kunnen weigeren.

 

Wanneer de bank uw huis via de makelaar wil verkopen, dan kunt u dat onder bepaalde omstandigheden proberen te stoppen. Bijvoorbeeld door een executie kort geding tegen de bank te starten. Wanneer de rechter in een kort geding uw gelijk geeft, dan kan de bank hierna uw huis in beginsel niet meer via de makelaar verkopen. Doet de bank of makelaar dat wel, dan zijn de bank en makelaar mogelijk aansprakelijk voor de schade die u door de verkoop van uw huis lijdt.

Vragen?

 

Heeft u een vraag of dat de bank via de makelaar uw huis mag verkopen en/of wilt u de verkoop van uw huis proberen te stoppen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven