Banken

Een bank wordt in de zin van de wet onder andere aangemerkt als een kredietinstelling waarvan de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van deposito’s of van andere opvorderbare (terugbetaalbare) gelden en het voor eigen rekening verstrekken van kredieten. Banken zijn bij hun optreden gehouden aan de Wft. Bij het adviseren c.q. verstrekken van hypotheken of het doen van vermogensbeheer zijn banken gehouden om KYC-regels in acht te nemen. Dit brengt met zich mee dat banken onderzoek moeten doen naar de consument en/of de belegger voordat financiële producten c.q. diensten worden verleend. Het niet of onvoldoende in acht nemen van de KYC-regels kan ertoe dat banken in strijd handelen met de Wft. De consument of de belegger staat niet altijd met lege handen.

^ Naar boven