Belegger

Banken zijn het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten gehouden aan de Wft. De Wft beoogt beleggers te beschermen. Vanaf 2018 is de bescherming binnen de Wft uitgebreid met de inwerkingtreding van MiFID II. Dit betekent dat banken zich vanaf 2018 aan strengere regels moeten houden tegenover de belegger.

Bescherming beleggers

De bescherming van de beleggers is niet in elke geval gelijk. De bescherming van de beleggers is enerzijds afhankelijk van de wijze waarop de beleggingsdienst en/of het beleggingsproduct wordt verstrekt en anderzijds de soort belegger. Niet elke belegger geniet namelijk dezelfde bescherming. De wet maakt kort gezegd een onderscheid tussen aan de ene kant de niet-professionele belegger en aan de andere kant de professionele belegger. Het spreekt voor zich dat niet-professionele beleggers meer bescherming genieten dan professionele beleggers.

 

Ongeacht de soort belegger zijn banken te allen tijde gehouden aan een wettelijke zorgplicht tegenover beleggers. Schending van die zorgplicht kan aansprakelijkheid met zich mee brengen.

^ Naar boven