Bijzondere zorgplicht

Op grond van de rechtspraak is de conclusie dat banken, gelet op hun maatschappelijke positie, gehouden zijn om een (bijzondere) zorgplicht in acht te nemen. Banken vervullen een belangrijke spilfunctie in de maatschappij. Zij beschikken over een bijzondere expertise op het gebied van financiële dienstverlening en financiële producten. In dit artikel staat de bijzondere zorgplicht van banken centraal.

De algemene zorgplicht

De algemene zorgplicht houdt kort gezegd in dat een bank bij het verstrekken van financiële producten rekening moet houden met de gerechtvaardigde belangen van de klant die een financieel product/dienst afneemt. In sommige gevallen gaat deze zorgplicht zo ver dat banken het belang van de klant boven hun eigen belang behoren te plaatsen.

De bijzondere zorgplicht

In sommige gevallen is de bank zelfs gehouden een bijzondere zorgplicht in acht te nemen. Deze bijzondere zorgplicht gaat verder dan de algemene zorgplicht en heeft de strekking om consumenten, niet-professionele beleggers, en in een bepaalde mate ook ondernemers, te beschermen tegen de risico’s van financiële producten. Deze bijzondere zorgplicht gaat zo ver dat een bank actief moet voorkomen dat de onwetende, onkundige en de te lichtvaardig denkende klant met financiële risico’s wordt geconfronteerd met alle gevolgen van dien.

De omvang van de bijzondere zorgplicht

De omvang van de bijzondere zorgplicht wordt enerzijds gevormd door het publiekrecht en anderzijds door het privaatrecht. Onder deze zorgplicht vallen de normen uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), alsmede de normen die zich op basis van de redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht hebben ontwikkeld.

Aansprakelijkheid bij schending bijzondere zorgplicht

Wanneer de bijzondere zorgplicht onvoldoende in acht wordt genomen, is de bank in beginsel aansprakelijk. De consument, belegger of ondernemer kan in dat geval de bank aansprakelijk stellen voor de schade die hij heeft geleden wegens schending van de bijzondere zorgplicht.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot de zorgplicht van van banken of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

 

© 2020 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven