Boete oversluiten hypotheek

Heeft u ten onrechte een boete betaalt bij het oversluiten van uw hypotheek? Onder bepaalde omstandigheden kunt u dat geld terugkrijgen.

AFM Leidraad

Vorig jaar heeft de AFM op 20 maart 2017 een Leidraad gepubliceerd[1] waaruit zij concludeert dat banken bij het oversluiten van hypotheken mogelijkerwijs in strijd hebben gehandeld met wet- en regelgeving. Aanleiding voor dit onderzoek was de implementatie van de nieuwe hypothekenrichtlijn[2] in de Wet op het Financieel Toezicht (hierna: Wft) op 14 juli 2016.

Te hoge boete bij oversluiten

Consumenten die de afgelopen jaren, vanwege een verhuizing en/of verlaging van de maandelijkse hypotheek lasten, hun hypotheken hebben overgesloten, hebben mogelijkerwijs te hoge boetes hiervoor betaald. Banken zijn weliswaar gerechtigd om een boete in rekening te brengen bij het oversluiten van hypotheken, maar deze boetes mogen niet meer zijn dan het daadwerkelijk ondervonden financieel nadeel. Dit volgt namelijk uit de wet: artikel 81c lid 2 BGfo Wft.

Eerlijke boete

De AFM neemt in haar Leidraad als uitgangspunt dat de te betalen boete wegens vervroegde aflossing transparant, eerlijk en maximaal een weergave van het werkelijk geleden nadeel moet zijn. Onder financieel nadeel verstaat de AFM dat de boete enkel mag bestaan uit de misgelopen rentebetalingstermijnen. Het is niet toegestaan om daar bovenop een extra vergoeding in rekening te brengen vanwege het risico dat de consument verhuist of het risico dat de consument jaarlijks een gedeelte boetevrij aflost, hetgeen banken de afgelopen jaren dus wel hebben gedaan.

Geld terugkrijgen

Consumenten kunnen hun geld terugkrijgen wegens de door banken te hoog opgelegde boetes bij oversluiten van de hypotheek. De AFM heeft banken de opdracht gegeven om gedupeerde consumenten compensatie hiervoor te gaan aanbieden. Indien consumenten door banken niet zullen worden gecompenseerd, is het niet uitgesloten dat consumenten dit alsnog zullen gaan claimen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot uw hypotheek of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar e-mail: bonaparte@smartadvocaten.nl.


[1] AFM Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek, ‘Uitgangspunten berekening van het financiële nadeel’, 20 maart 2017.
[2] Mortgage Credit Directive (MCD).

^ Naar boven