Eerste voortgangsrapportage

Op 30 juni 2017 heeft de Derivatencommissie de eerste voortgangsrapportage gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Herstelkader

Middels publicatie van de eerste voortgangsrapportage Herstelkader d.d. 30 juni 2017 zijn banken gestart met de herbeoordelingen van de renteswaps. Banken hebben ondernemers geïnformeerd dat renteswaps automatisch in het Herstelkader zijn meegenomen. Dit geldt voor rentederivatencontracten die na 1 januari 2005 zijn afgesloten en tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 nog liepen. De meeste banken verwachten eind 2017 de herbeoordelingen te hebben afgerond en voor het einde van 2017 de meeste aanbodbrieven te hebben verstuurd.

Voorschot coulancevergoeding

Banken die niet verwachten de aanbodbrieven vóór eind 2017 te kunnen versturen, hebben aangeven kwetsbare ondernemers alvast een voorschot van 80% van de coulancevergoeding te gaan aanbieden. Dit ter voorkoming van het risico dat ondernemers in de knel komen als gevolg van vertraging van de aanbodbrieven [1].

Meer weten?

Zie: Aanbodbrieven & voorschotbetaling


[1] AFM Voortgangsrapportage d.d. 29 juni 2017, ’Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB’, p. 7-11.

^ Naar boven