Externe rechtshulp bij zorgplichtschending door overkreditering

De advocaat financieel recht biedt externe rechtshulp aan in het geval er sprake is van zorgplichtschending door overkreditering, mits uiteraard uw kwestie gedekt wordt onder de rechtsbijstandsverzekering. Wij staan consumenten bij die in de financiële problemen terecht zijn gekomen, omdat zij bijvoorbeeld een te hoog bedrag aan hypothecaire financiering verstrekt hebben gekregen. In die gevallen is het goed denkbaar dat meer hypothecaire financiering is verstrekt dan de consument gelet op zijn financiële positie aan kan. Dit kan er mogelijk op wijze dat sprake is van overkreditering. Banken kunnen in beginsel aansprakelijk worden gesteld wanneer zij hun zorgplicht ter voorkoming van overkreditering hebben geschonden. Op banken rust immers een wettelijke zorgplicht ter voorkoming van overkreditering (ex artikel 4:34 Wft jo. artikel 115 Bgfi Wft). Ons kantoor beschikt over specialitische kennis over hoe overkrediteringszaken moeten worden aangepakt. Daarom bieden wij externe rechtshulp aan gedupeerde consumenten in overkrediteringszaken op basis van uw rechtsbijstandsverzekering.

Documenten

 

Voor het bieden van externe rechtshulp bij overkrediteringszaken is het wel van belang dat wij de volgende documenten ontvangen, zodat wij het dossier kunnen beoordelen:

  • Polis rechtsbijstandsverzekering en algemene of bijzondere voorwaarden;
  • Hypotheekgegevens (de offerte/het advies, de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de hypotheekakte);
  • Inkomen van u (en van uw partner) ten tijde van het afsluiten van de hypotheek en de huidige financiële gegevens (bijvoorbeeld: werkgeversverklaring, loonstrookjes, winst- en verliesrekening etc.);
  • Taxatierapporten van uw huis ten tijde van het afsluiten van de hypotheek en de recente opgemaakte taxatierapporten;
  • Correspondentie met de financiële dienstverlener(s); en
  • Alle andere relevante documenten.

Vragen?

 

Heeft u een vraag over onze dienstverlening bij het bieden van externe rechtshulp bij overkrediteringszaken? Neem contact op met de advocaat financieel recht, de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven