Faillissement aanvragen, hoe doe ik dat? l mr. Bonaparte

Wanneer schuldenaar zijn verplichtingen richting de schuldeiser niet nakomt, dan kan de schuldeiser een gerechtelijke procedure starten en onder meer nakoming vorderen van de verplichtingen. De schuldenaar is bijvoorbeeld achterstallig met betalen van de geleverde goederen of betalen van de huur. De schuldenaar kan in dat geval ook beslag laten leggen op het vermogen van de schuldenaar. Maar dat heeft weinig nut als de schuldenaar meerdere schulden onbetaald laat. In dat geval kan de schuldeiser het faillissement aanvragen van de schuldenaar. Het faillissement is een algemeen beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van alle schuldeisers met als doel het te gelde maken en verdelen van het vermogen van de schuldenaar onder de schuldeisers. Wanneer het faillissement wordt uitgesproken van een schuldenaar, dan wordt er vaak een curator benoemd. De curator houdt zich bezig met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. In dit artikel leg ik uit hoe u het faillissement van uzelf of van een ander kan aanvragen.

Hoe kan ik een faillissement aanvragen?

 

Het aanvragen van een faillissement gebeurt door middel van het opstellen en indienen van een verzoekschrift via een advocaat bij de bevoegde rechtbank.

Wat zijn de voorwaarden om het faillissement aan te vragen?

 

De wet stelt de volgende voorwaarden om een faillissement te kunnen aanvragen:

 

(1) U moet aannemelijk kunnen maken dat de schuldenaar in een toestand verkeert te zijn opgehouden met betalen, de zogenoemde liquiditeitstoets;

(2) U dient aannemelijk te maken dat u een opeisbare vordering heeft op de schuldenaar, dit wordt ook wel het pluriteitsvereiste genoemd;

(3) U hebt minimaal nog een andere schuldeiser nodig die een (opeisbare) vordering heeft op de schuldenaar en die u als steunvordering kan gebruiken bij het aanvragen van het faillissement;

 

Op het moment dat een schuldenaar in een toestand verkeert dat hij opgehouden is te betalen (liquiditeitstoets) en blijkt dat er een of meer schuldeisers zijn (pluraliteitsvereiste vordering + steunvordering), dan wordt door de rechter in beginsel het faillissement van de schuldenaar uitgesproken op grond van art. 1 lid 1 FW jo. art. 6 lid 3 FW.

Vragen?

 

Bent u schuldenaar of schuldeiser en wilt u meer weten over de mogelijkheden om een faillissement aan te vragen? Neem contact op met de advocaat financieel recht, de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte voor juridisch advies. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven