Hypotheek niet meer kunnen betalen door Corona

Particulieren lopen het risico hun hypotheek niet meer te kunnen betalen als gevolg van de door overheid getroffen maatregelen met betrekking tot Corona / Covid-19 staan. Door Corona / Covid-19 kunnen dan eerder achterstanden ontstaan bij het betalen van de hypotheek. Banken, zoals bijvoorbeeld ING, ABN AMRO, Rabobank en Volksbank hebben in beginsel de bevoegdheid om de hypothecaire financieringsrelatie te beëindigen ondanks de Coronasituatie. De Nederlandse huishoudens lopen dan het risico dat hun woning door de bank wordt verkocht. Echter, het lijkt erop dat banken worden opgeroepen, mede vanuit de toezichthouders, om coulance te betrachten bij het zomaar beëindigen van de financieringsrelatie wanneer iemand zijn hypotheek niet meer kan betalen door Corona / Covid- 19. Banken hebben immers een zorgplicht die zij te allen tijde in acht dienen te nemen. Indien een bank tóch de financieringsrelatie wenst te beëindigen in Coronatijd, dan kan de bank mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die iemand daardoor lijdt. U doet er in dat geval verstandig aan om een advocaat in te schakelen die namens u een brief stuurt naar de bank, waarin de bank wordt gesommeerd om coulance te betrachten gedurende de Corona / Covid periode. Indien de bank geen gehoor geeft aan de sommatie, dan kunt u bijvoorbeeld een kort geding starten om de executie van uw woning tegen te houden.

 

Kunt u uw hypotheek meer betalen door Corona / Covid-19 en dreigt ING, ABN AMRO, Rabobank en Volksbank of een andere bank bijvoorbeeld de hypothecaire financieringsrelatie te beëindigen? Neem contact op met de advocaat financieel recht, de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte voor juridisch advies. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven