Private lease vergunning AFM?

Leasemaatschappijen vragen zich geregeld af of zij bij het sluiten van een leasecontract met een consument, de zogenoemde “private lease”, een vergunning nodig hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Lease kan namelijk op zichzelf worden aangemerkt als “aanbieden van krediet’’ in de zin van de Wet op het financieel toezicht (ex artikel 2:60 Wft). Het gevolg hiervan is leasemaatschappijen erg zorgvuldig moeten zijn bij het leasen van auto. In dit artikel staan de juridische kenmerken van de private lease centraal.

Private lease: financial lease vs. operational lease

Private Lease bestaat kortgezegd uit financial lease en operational lease. Een fundamenteel verschil tussen financial en operational lease is dat bij financial lease het leasen van het object en de financiering daarvan centraal staat, terwijl bij operational lease het draait om het gebruikersrecht van de consument (lessee) met betrekking tot de auto.

 

Ook juridisch gezien bestaan er verschillen tussen de financial en operational lease. Bij financial lease verwerft de lessee het economische eigendom van de auto. De leasemaatschappij (de lessor) heeft het juridische eigendom, maar de bedoeling is dat d lessee na betaling van alle leasetermijnen ook juridisch eigenaar wordt. Bij operational lease vindt in beginsel geen eigendomsoverdracht plaats. De bedoeling is dat de lessee enkel een gebruikersrecht heeft. Het juridische eigendom blijft bij de lessor, ook nadat het leasecontract is geëindigd en de lessee aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit is alleen anders als een koopoptie in het leasecontract is opgenomen. Als de lessee gebruikmaakt van de koopoptie, dan kan daarna eigendomsoverdracht plaatsvinden. Hieronder worden de belangrijkste verschillen aangegeven:

 

Financial lease Operational lease
- Huurkoop (artikel 7A:1476 BW)

 - Huurovereenkomst

- Lessee wordt juridische eigenaar  - Lessor altijd juridische eigenaar
- Lessee is economische eigenaar  - Lessor alleen gebruikersrecht
- Koop op afbetaling  - Huur van roerende zaak
- Urgerende koopbedrag  - Koopoptie tegen geldende marktwaarde

- Toestemming echtgenoot/partner

(artikel 1:88 BW)

 - Geen toestemming echtgenoot/ partner vereist

 

Financial lease is de vorm van private lease wat mogelijk onder Wft valt omdat deze private lease mogelijk valt onder het bereik van artikel 2:60 Wft. In onderhavige artikel 

Financial lease & AFM

De AFM heeft in een rapport ook geconcludeerd dat financial lease een alternatieve wijze voor het aanbieden van consumptief krediet betreft. Normaliter heeft een leasemaatschappij bij het aanbieden van financial lease een vergunning van de AFM nodig, omdat private lease onder wft valt. Leasemaatschappijen zijn alsdan gehouden aan zware zorgplichten onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Vooralsnog heeft de wetgever ervoor gekozen om private lease uit te zonderen van de Wft ( artikel 1:20 lid 1 onder c Wft). Dit betekent dat leasemaatschappijen in beginsel ook geen vergunning nodig hebben van de AFM. De AFM in 2014 aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de private lease en de Wft. Het valt niet uit te sluiten dat leasemaatschappijen in de toekomst alsnog gehouden zullen zijn aan de Wft en dus voor het aanbieden van private lease een vergunning van de AFM nodig zal zijn. Vooralsnog houden wij de ontwikkelingen met betrekking tot de financial lease en de Wft nauwlettend in de gaten.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot private lease en de wft of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte.

Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven