Renteswap en mismatch

Een renteswap wordt veelvuldig afgesloten met als doel het risico op een stijgende Euribor-rentetarief af te dekken. Aan renteswaps kleven echter ook risico’s. Een van deze risico’s betreft het mismatchrisico.

Mismatch

Een mismatch ontstaat doordat de looptijd en/of de hoogte van de renteswap niet overeenstemt met de looptijd en/of de hoogte van de onderliggende kredietovereenkomst. Een voorbeeld van een mismatch is het geval waarbij een ondernemer méér aflost dan volgens het contractuele aflossingsschema is afgesproken of omdat de bank de debiteurenopslag wijzigt.

Overhedge

Een vorm van mismatch is de zogenoemde “overhedge’’. Van overhedge is sprake indien de fictieve hoofdsom onder de renteswap hoger is dan de hoofdsom onder de kredietovereenkomst. In dat geval zal “hedgen’’ voor een gedeelte overgaan in speculatief beleggen. De ondernemer loopt in dat geval het risico méér verlies te kunnen lijden in het geval de renteswap een negatieve waarde ontwikkelt.

Extra kosten bij overhedge

Overhedge komt, zoals reeds is aangegeven, voor in de gevallen dat een ondernemer een gedeelte van de onderliggende kredietovereenkomst aflost, terwijl de fictieve hoofdsom onder de renteswap niet dienovereenkomstig afneemt. Om deze ongelijkheid te herstellen, zal een ondernemer geconfronteerd worden met (extra) kosten.

Van hedgen naar beleggen

Een andere vorm van mismatch is dat de renteswap een kortere en/of langere looptijd heeft dan de onderliggende kredietovereenkomst. In dat geval dient de renteswap op enig moment enkel als speculatief beleggingsmiddel. De functie van de renteswap gaat in dat geval over van “hedgen’’ naar speculatief beleggen. Een dergelijk speculatief beleggingsmiddel past niet bij het doel van een renteswap zoals de ondernemer die heeft beoogd. Een ondernemer wil zekerheid. Hij wil het risico op een stijgende rente afdekken. Louter speculatief beleggen op rentestandontwikkelingen, kan voor een ondernemer financieel erg nadelig uitpakken.

Vragen?

Heeft u een vraag over mismatch of heeft u een vraag over andere kenmerken van een renteswap, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met Pietro Bonaparte, advocaat financieel recht via 040-4009106 of via onze website.

 

Ook interessant

 

^ Naar boven