Restschuld na verkoop huis

Een restschuld dat ontstaan is na verkoop van uw huis kunt u mogelijk verhalen op de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker heeft mogelijk een hypotheek verstrekt die niet voldoet aan wet- en regelgeving. Het feit dat u en uw partner de hypotheek niet meer kunnen betalen, kan een aanwijzing voor het geval dat uw hypotheek niet deugdt. In dat geval kunt u ook na verkoop van uw huis de restschuld als schade verhalen op de hypotheekverstrekker. De advocaat financieel recht legt dat hieronder uit.

Hypotheek niet meer kunnen betalen

Hypotheekverstrekkers in Nederland zijn gebonden aan wet- en regelgeving bij het verstrekken van hypotheken. In het bijzonder dienen hypotheekverstrekkers zich te houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft schrijft hypotheekverstrekker voor om overkreditering te voorkomen. Overkreditering is onder andere de situatie waarin een hoger hypotheek wordt verstrekt dan u wellicht, gezien uw maandelijkse inkomsten en uitgaven, kan dragen. Wanneer u en uw partner de hypotheek niet meer kunnen betalen, is de kans groot dat uw huis executoriaal wordt verkocht en na verkoop van uw huis een restschuld overblijft.

Na verkoop blijft u met een restschuld zitten

Indien na verkoop van het huis de hypotheekschuld hoger is dan het bedrag waarvoor u huis executoriaal is verkocht, dan heeft u na die verkoop een restschuld overgehouden. Deze reschuld na verkoop huis kunt u mogelijk verhalen op de tussenpersoon of de hypotheekverstrekker. De oorzaak dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen is immers gelegen in het feit dat uw hypotheek niet meer kon betalen. De tussenpersoon en/of de hypotheekverstrekker hadden dit moeten voorkomen. Op grond van de wet zijn hypotheekverstrekkers gehouden aan een overkrediteringsverbod (ex artikel 4:34 Wft).

Hypotheekverstrekker aansprakelijk stellen

Na verkoop van uw huis kunt u de hypotheekverstrekker dan aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft geleden. Dit op grond dat de hypotheekverstrekker haar zorgplicht heeft geschonden. De schade zal in de meeste gevallen ook bestaan uit de restschuld na verkoop van huis. Wanneer u en uw partner de hypotheek niet meer kunnen betalen of er is al sprake van een restschuld na verkoop van uw gezamenlijk huis, dan kunt u de advocaat financieel recht vragen naar de mogelijkheden ter zake.

 

Vragen?

Heeft u een vraag omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen of de restschuld na verkoop van uw huis op uw hypotheekverstrekker wenst te verhalen, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar e-mail: bonaparte@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven