Restschuld na verkoop huis, hoe kunt u dit oplossen?

Een restschuld dat ontstaan is na verkoop van uw huis kunt u mogelijk als schade verhalen op de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker is meestal de bank die hypothecaire financiering aan u heeft verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan: ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank. Oorzaak van een restschuld na verkoop huis houdt meestal verband met het niet langer kunnen betalen van de hypotheek. De hypotheekverstrekker heeft mogelijk een hypotheek verstrekt die niet voldoet aan wet- en regelgeving. Het feit dat u en uw partner de hypotheek niet meer kunnen betalen, kan dus een aanwijzing zijn dat uw hypotheek in het verleden niet heeft gedeugd. De restschuld na verkoop van het huis is daar dan, hoe spijtig ook, het gevolg van. Dit betekent echter niet dat consumenten volledig dienen op te draaien voor de restschuld. Ook blijkt vaak dat mensen de restschuld niet eens kunnen terugbetalen aan de ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank. Wanneer de hypotheekverstrekker ook een verwijt kan worden gemaakt, dan kunnen consumenten na verkoop van hun huis de restschuld in beginsel als schade verhalen op de ING, ABN AMRO, SNS, de Rabobank of een andere kredietverstrekker. De advocaat financieel recht legt in onderhavige artikel uit wat consumenten kunnen doen tegen een restschuld dat ontstaan in verkoop van hun voormalige huis. De meeste consumeten kunnen de restschuld namelijk niet betalen.

Oorzaak restschuld na verkoop huis: Hypotheek niet meer kunnen betalen

Hypotheekverstrekkers, zoals ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank, zijn in Nederland gebonden aan wet- en regelgeving bij het verstrekken van hypotheken. In het bijzonder dienen hypotheekverstrekkers zich te houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft schrijft hypotheekverstrekker voor om overkreditering te voorkomen. Overkreditering is onder andere de situatie waarin een hoger hypotheek wordt verstrekt dan u wellicht, gezien uw maandelijkse inkomsten en uitgaven, kan dragen. Wanneer u en uw partner de hypotheek niet meer kunnen betalen, is de kans groter dat ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank als mogelijke hypotheekverstrekker uw huis executoriaal verkopen en dat u na verkoop van uw huis met een restschuld achterblijft. 

Na verkoop blijft u met een restschuld zitten

Indien na verkoop van het huis de hypotheekschuld hoger is dan het bedrag waarvoor het huis executoriaal is verkocht, dan is de kans groter dat u met een restschuld komt te zitten. Deze reschuld na verkoop huis kunt u mogelijk verhalen op de tussenpersoon of de hypotheekverstrekker (bijvooebeeld: ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank). De oorzaak dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen is immers gelegen in het feit dat de hypotheekverstrekker mogelijk in strijd met wet- en regelgeving hypotheken hebben verstrekt. De tussenpersoon en/of de hypotheekverstrekker hadden dit moeten voorkomen door de betreffende lening niet, althans niet onder die voorwaarden, aan u te verstrekken. Op grond van de wet zijn hypotheekverstrekkers immers gehouden aan een overkrediteringsverbod (ex artikel 4:34 Wft).

Restschuld niet kunnen betalen

Wanneer u na verkoop van het huis met een restschuld achterblijft, is de kans ook groot dat u daarna onvoldoende financiële middelen heeft. U kunt dan ook niet de restschuld betalen. De bank is dan onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk te houden voor die ontstane restschuld. Dit op grond dat de hypotheekverstrekker haar zorgplicht heeft geschonden. De schade zal in de meeste gevallen ook bestaan uit de restschuld na verkoop van huis. Wanneer u en uw partner de hypotheek niet meer kunnen betalen of er is al sprake van een restschuld na verkoop van uw gezamenlijk huis, dan kunt u de advocaat financieel recht vragen naar de mogelijkheden ter zake. De advocaat financieel recht kan u dan helpen te proberen om de restschuld (deels) omlaag te krijgen, kwijt te laten schelden en/of af te kopen wanneer een restschuld na verkoop huis ontstaat.

Vragen?

Heeft u een vraag omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen of de restschuld na verkoop van uw huis op uw hypotheekverstrekker wenst te verhalen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

 

© 2020 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven