Tweede voortgangsrapportage

Op 4 december 2017 heeft de AFM de tweede voortgangsrapportage Herstelkader gepresenteerd. De resultaten uit de voortgangsrapportage zijn voor ondernemers niet bemoedigend. Bij de uitvoering van het Herstelkader is namelijk vertraging opgetreden. Deze vertraging wordt onder andere veroorzaakt door automatiseringsproblemen en problemen met data.

Tweede voortgangsrapportage Herstelkader

De strekking van de tweede voortgangsrapportage is dat banken niet gereed zijn met het versturen van de aanbodbrieven. Sterker nog, de helft van de banken heeft nog geen brief verstuurd en/of is net pas gestart met versturen van de eerste aanbodbrieven. Dit terwijl in de eerste voortgangsrapportage Banken hebben aangegeven dit vóór het einde van 2017, doch uiterlijk in het voorjaar van 2018, te hebben geregeld.

Onzekere planning

De uitvoering van het Herstelkader is in de praktijk complexer gebleken dan dat de banken, de externe dossierbeoordelaars en de AFM hadden voorzien. Dit brengt met zich mee dat de door banken afgegeven planningen onzeker zijn. De verwachting is dat de banken pas eind 2018 alle aanbodbrieven zullen hebben verstuurd [1].

Contact

Heeft u een vraag met betrekking tot herstelkader rentederivaten of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met Pietro Bonaparte, advocaat financieel recht via 040-4009106 of via onze website.


[1] AFM Voortgangsrapportage d.d. 4 december 2017, ’Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB’, p. 3-4.

^ Naar boven