Verwijdering uit de sanctie & kansenlijst

Om huuroverlast, malafide praktijken en (financiële) schade zo veel mogelijk te voorkomen, maken de Eindhovense woningcorporaties Wooninc., Woonbedrijf, Thuis en Trudo gebruik van een sanctie & kansenlijst. (Ex) huurders die zich misdragen of een huurschuld niet kunnen terugbetalen worden op sanctie & kansenlijst geplaatst voor de duur van (maximaal) 5 jaar. Eenmaal geplaatst op de sanctie & kansenlijst is het lastig om daarvan af te komen. Echter, onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat u een verzoek kan doen om uw gegevens uit de sanctie & kansenlijst te (laten) verwijderen. Hieronder leg ik uit onder welke omstandigheden verwijderen uit de sanctie & kansenlijst mogelijk is.

Bezwaar tegen het besluit

Een eerste manier om uw gegevens te laten verwijderen uit de sanctie & kansenlijst is door bezwaar te maken tegen het besluit van de woningcorporatie die u geplaatst heeft op de sanctie & kansenlijst. Daarin dient u aan te geven waarom de betreffende woningcorporatie niet gerechtigd was om uw persoonsgegevens te plaatsen op de sanctie & kansenlijst. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als niet voldaan is de criteria en/of de voorwaarden binnen het protocol sanctie & kansenlijst. Met een goed geschreven bezwaarbrief kunt u dan mogelijk bewerkstelligen dat uw gegevens uit de sanctie & kansenlijst worden verwijderd.

De tweede kans

Als de eerste manier niet werkt en de termijnen waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt zijn overschreden, dan kunt u alsnog proberen om uw gegevens uit de sanctie & kansenlijst te laten verwijderen. Dit kan door een brief te versturen naar de betreffende woningcorporatie die u op de sanctie & kansenlijst heeft geplaatst. In die brief geeft u aan dat u recht heeft op een tweede kans. Bijvoorbeeld omdat u uw huurschuld heeft voldaan en inmiddels wat jaren zijn verstreken. Het is afhankelijk van de categorie waarin u geplaatst bent om hier een beroep op te kunnen doen. Wie op de lijst staat in categorie MP1 en/of MP2, kan mogelijk een beroep doen op de tweede kans.

De geschillencommissie & de rechter

Bent u het niet een met het besluit van de woningcorporatie waarin uw bezwaar wordt afgewezen of is in uw geval een beroep op de hardheidsclausule mogelijk, dan kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie sanctie & kansenlijst. Bij geschillencommissie kunt u dan alsnog uitleggen waarom u vindt dat uw persoonsgegevens uit de sanctie & kansenlijst dienen te worden verwijderd. Indien de geschillencommissie uw beroep niet in behandeling wil nemen of u wil zelf niet naar de geschillencommissie, dan is het wellicht ook mogelijk om direct naar de rechter te stappen. In een dagvaarding kunt u van de woningcorporatie vorderen dat uw gegevens uit de sanctie & kansenlijst worden verwijderd.

Vragen?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een brief waarin u de woningcorporatie verzoekt om tot verwijdering van uw persoonsgegevens uit de sanctie & kansenlijst over te gaan, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven