Zorgplicht

De zorgplicht is een onmisbaar begrip binnen het financieel recht. Elke bank en financiële dienstverlener is gehouden aan een zorgplicht. Deze zorgplicht vloeit enerzijds voort uit de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Anderzijds is de zorgplicht contractueel vastgesteld in Algemene Bankvoorwaarden (ABV 2017).

ABV 2017

De ABV 2017 gelden voor alle producten en diensten die door de bank aan de klant zijn verkocht. Specifieke regels die speciaal voor een product of dienst gelden, zijn opgenomen in de daarvoor geldende overeenkomst of de daarbij behorende bijzondere voorwaarden.

Zorgplicht

In de ABV is ook een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht is terug te vinden in artikel 2 van de ABV 2017. Hieronder is de betreffende zorgplicht bepaling opgenomen:

Artikel 2 – Zorgplicht
Wij hebben een zorgplicht. U bent ook zorgvuldig tegenover ons en u mag van onze dienstverlening geen misbruik maken. (…) Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed mogelijk met uw belangen. (…..) Wij streven naar begrijpelijke producten en diensten. Ook streven wij naar begrijpelijke informatie over die producten en diensten en de risico’s ervan’’.

Aansprakelijkheid

Handelt een bank in strijd met de zorgplicht, dan kan aansprakelijkheid volgen. Wilt u meer informatie over de zorgplicht of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht via 040-4009106 of mail naar: afr@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven