Zorgplicht hypotheek

Banken en financieel adviseurs zijn bij het adviseren en verstrekken van een hypotheek gebonden aan een zorgplicht. Deze zorgplicht wordt enerzijds beïnvloed door de normen zoals deze in de Wet op het Financieel Toezicht zijn ontwikkeld. Anderzijds wordt de zorgplicht gevormd door de redelijkheid en billijkheid.

Zorgplicht hypotheek

De zorgplicht van de bank bij het verstrekken van krediet gaat ver. Deze zorgplicht gaat echter nog verder indien het krediet een hypotheek krediet betreft. Een financieel adviseur dient zich altijd redelijk en als een bekwaam handelende adviseur op te treden. Voor een bank geldt dat deze de adviezen van een financieel adviseur controleert en, indien nodig, de klant in bescherming neemt tegen onjuiste en/of schadelijke hypotheekadviezen.

Goed informeren over de risico’s

Deze zorgplicht brengt met zich mee dat banken ervoor moeten zorgen dat een hypotheek betaalbaar is en blijft. Een hypotheek mag in beginsel niet worden verstrekt indien dit overkreditering oplevert. Een bank dient ervoor te zorgen dat de klant goed wordt geïnformeerd over de financiële risico’s. Tot slot moeten banken controleren of klanten deze financiële risico’s hebben begrepen.

Aansprakelijkheid

Indien banken onvoldoende rekenschap geven van de zorgplicht, dan kan eventueel aansprakelijkheid volgen. In dat geval zijn banken gehouden om de schade te vergoeden die klanten lijden.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de zorgplicht bij hypotheek of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht via 040-4009106 of mail naar: afr@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven