ABN AMRO moet rentecompensatie aanbieden

ABN AMRO heeft in het verleden ABN AMRO Privélimiet Plus kredieten aan consumenten verstrekt. Bij deze krediet variant heeft ABN AMRO mogelijk te veel rente in rekening gebracht bij haar klanten. ABN AMRO is door het Kifid recentelijk op haar vingers getikt, waarbij ABN AMRO te veel in rekening gebrachte rente moet compenseren. De verwachting is dat ABN AMRO rentecompensatie moet gaan aanbieden aan alle klanten van een ABN AMRO die mogelijk ook te veel rente hebben betaald voor hun Privélimiet Plus krediet. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit wat waarom ABN AMRO mogelijk rentecompensatie moet gaan aanbieden aan consumenten.

Wat is een ABN AMRO Privélimiet Plus krediet?

 

Een ABN AMRO Privélimiet Plus is een doorlopend krediet. Met het ABN AMRO Privélimiet Plus krediet kan de klant rood staan op de betaalrekening tot een van te voren afgesproken bedrag, de zogenoemde 'kredietlimiet'. Voor het verstrekken van een ABN AMRO Privélimiet Plus krediet zijn geen zekerheden nodig. ABN AMRO brengt maandelijks rente in rekening over de debetstand. Deze rente, genaamd debetrentevoet, is variabel. De klant krijgt bij de wijziging van de debetrentevoet vooraf bericht van AMRO. Echter, in de praktijk is vaak gebleken dat ABN AMRO de klanten niet informeerden over de gewijzigde rente. De ABN AMRO Privélimiet Plus-kredieten kwalificeren daarom mogelijk als 'wurgkredieten'. Wurgkredieten zijn doorlopende leningen waarbij de consument mogelijk te veel rente hebben betaald aan ABN AMRO. Hierdoor zijn consumenten mogelijk geconfronteerd met te hoge betalingsverplichtingen zonder dat zij de mogelijkheid krijgen om het doorlopend krediet af te lossen.

Te veel rente in rekening gebracht

 

Op 15 juli 2020 heeft de geschillencommissie van het Kifid in de zaak tegen ABN AMRO geoordeeld dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente. ABN AMRO werd in deze uitspraak van het Kifid veroordeeld om de rente(vergoeding) opnieuw te berekenen zodat die in de pas wordt gehouden met de referentierente (Kifid 2020-570). Dit betekent dat ABN AMRO mogelijk een rentecompensatie aan haar klanten moet aanbieden vanwege de te veel rente in rekening gebrachte rente voor ABN AMRO Privélimiet Plus-kredieten.

Rentecompensatie ABN AMRO

 

Consumenten die dus te maken hebben met deze wurgkredieten van ABN AMRO, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een rentecompensatie. De verwachting is dat ABN AMRO haar klanten op termijn moet gaan compenseren vanwege de mogelijk te veel in rekening gebrachte 'woekerrente'. ABN AMRO heeft tegen de uitspraak van de geschillencommissie beroep ingesteld bij de commissie van het beroep van het Kifid. De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 een definitieve uitspraak zal komen, mogelijk in het nadeel van ABN AMRO. Heeft u mogelijk ook te veel rente betaald? Laat uw dossier dan beoordelen door een juridische expert. 

Vragen?

 

Heeft u een vraag met betrekking tot een rentecompensatie van ABN AMRO voor ABN AMRO Privélimiet Plus krediet of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven