Registratieplicht aanbieder crypto

Heeft u als aanbieder van crypto advies nodig over de registratieplicht bij De Nederlandsche Bank (DNB)? Neem dan contact op met advocaat mr. Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. In dit artikel staat de registratieplicht voor de aanbieder van crypto centraal.

Waarom een registratieplicht?

Cryptocurrency heeft de financiële wereld de afgelopen jaren stormenderhand veroverd. Terwijl de populariteit van digitale activa groeit, groeit ook de bezorgdheid over mogelijke illegale activiteiten en financiële misdrijven in de cryptovalutahandel. Om deze zorgen aan te pakken en de markt te reguleren, is in Nederland besloten tot de invoering van registratieplicht voor aanbieders van crypto.

Het doel van de registratieplicht

Hieronder staan de doelstellingen met betrekking tot de registratieplicht van aanbieders van crypto toegelicht.

 

Bescherming van investeerders: de registratieplicht zorgt ervoor dat crypto aan bepaalde normen en voorschriften voldoen. Dit beschermt investeerders tegen frauduleuze activiteiten en hacks.

Voorkomen van financiële criminaliteit: Door aanbieders van crypto te registreren, wordt het voor criminelen moeilijker om illegale activiteiten uit te voeren, zoals het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.

Marktintegriteit: de registratieplicht draagt bij aan een eerlijke en transparante markt, waardoor het vertrouwen van beleggers wordt versterkt en de groei van de crypto-industrie wordt ondersteund.

Toezicht en regulering: Toezichthoudende instanties kunnen alleen effectief toezicht uitoefenen op aanbieders van crypto als ze geregistreerd zijn. Dit stelt hen in staat om snel in te grijpen bij verdachte activiteiten.

Wanneer bent u als aanbieder van crypto registratieplichtig?

De aanbieders van crypto houden zich bezig met (i) het omwisselen van fiat valuta (giraal geld) naar cryptocurrency en vice versa, (ii) exploiteren van een platform waarop de handel in cryptocurrency kan plaatsvinden en (iii) het aanbieden van een bewaarportemonnee voor het opslaan van de door klanten aangekochte cryptocurrency. Op basis van artikel 23b Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben aanbieders van crypto de plicht om zich bij de DNB te registreren als zij crypto in Nederland aanbieden. Dit wordt de registratieplicht genoemd.

Het register van de aanbieders van crypto

De registratieplicht is van toepassing op aanbieders van cryptodiensten zoals het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta. Dit betekent dat de aanbieder van crypto geld zoals euro’s en dollars kan wisselen voor cryptocurrency (ex artikel 23b Wwft). De DNB houdt een register bij waarop de aanbieders van crypto die in of vanuit Nederland actief zijn staan ingeschreven. De DNB houdt dan vervolgens toezicht op de naleving van de Wwft door de geregistreerde aanbieders van crypto.

Kritiek op de registratieplicht

Hoewel registratieplicht een belangrijke stap is in de richting van een veiligere crypto-ruimte, roept het ook enkele uitdagingen op. Sommigen beweren dat het de anonimiteit van cryptocurrency tegengaat, wat een van de aantrekkelijke eigenschappen ervan is. Anderen maken zich zorgen over de bureaucratie en kosten die gepaard gaan met het registratieproces voor kleine cryptobedrijven.

Vragen over de registratieplicht?

Heeft u als aanbieder van crypto advies nodig over de registratieplicht bij De Nederlandsche Bank (DNB)? Neem dan contact op met advocaat mr. P.A. Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven