Zorgplicht cryptovalutahandel

De cryptovalutahandel in Bitcoin, Ethereum, Ripple en Litecoin neemt onder beleggers toe. Het grote voordeel van de cryptovalutahandel is dat het een oplossing biedt voor het ‘’double-spending-probleem’’. Bij het uitvoeren van transacties komt er geen bank, tussenpersoon en/of notaris aan te pas. Het systeem controleert zichzelf. Dit dankzij de blockchaintechnologie. Maar geldt er ook een zorgplicht bij cryptovalutahandel, bijvoorbeeld bij Bitcoin?

De ontwikkelingen

Ondanks de toenemende interesse in de cryptovalutahandel, is de cryptovaluta momenteel onderwerp van discussie. De toename van de cryptovalutahandel kent dus zowel voor- als tegenstanders en dat heeft ook zijn weerslag op de waardeontwikkeling van de digitale munt.

 

Beursgangen met cryptovalutahandel en ook kleine ondernemers (bemiddelaars/handelaren) proberen voet aan de grond te krijgen in Nederland. Dit terwijl de toezichthouders wereldwijd, waaronder de Europese Centrale Bank (ECB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), paal en perk willen stellen aan toenemende gebruik van de omstreden cryptovaluta. Zij waarschuwen beleggers voor de risico’s van cybercriminaliteit.

 

Ook in de Tweede Kamer heerst er verdeeldheid over cryptovaluta. Voorstanders van de cryptovaluta zien deze als een mogelijke innovatie van de huidige financiële markten. Volgens zij moet de cryptovaluta een kans krijgen. Traditionele partijen zijn vaak de tegenstanders van de digitale munt. Zij zijn bezorgd over de risico’s van fraude en speculatie.

 

De grote banken in Nederland zien de cryptovaluta als een bedreiging. Begin februari 2018 hebben zij aangekondigd ondernemers die aan cryptohandel doen in beginsel te zullen weigeren indien zij aankloppen voor een financiering. Dat is eigenlijk wel vreemd want de Rabobank heeft begin maart 2018 aangekondigd met de gedachte te spelen om een cryptoportemonnee-app te laten lanceren.

Toezicht AFM

De Autoriteit Financiële markten (AFM) heeft consumenten in juni en november 2017 gewaarschuwd voor het investeren in cryptovaluta. Sterker nog, de AFM raadt de handel op dit moment af wegens de potentiële financieel economische criminaliteitsrisico’s. Het gevaar van witwaspraktijken, misleiding, oplichting en manipulatie liggen op de loer.

 

De AFM houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Het is echter zeer de vraag of de AFM, indien nodig, tevens handhavend zal optreden. Dit omdat de kans bestaat dat de cryptovalutahandel mogelijk buiten de reikwijdte van de financiële toezichtwet- en regelgeving valt.

Kamervragen

Mede naar aanleiding van de waarschuwingen van de AFM zijn aan het eind van het jaar 2017 Kamervragen gesteld. Op de vraag of (potentiële) beleggers (beter) geïnformeerd zouden moeten worden, gaf Minister Hoekstra (Financiën) als antwoord dat hij momenteel geen noodzaak ziet om nadere maatregelen te nemen. Uiteindelijk is de belegger zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van eventuele risico’s. Terecht?

Zorgplicht Bitcoin

Vanwege de toenemende vraag naar de Bitcoin, staan bedrijven op om de handel in Bitcoin te faciliteren. Dit is sinds 18 december 2017 mogelijk middels een Amerikaans derivatenbeursbedrijf (Chicago Mercantile Exchange). Bedrijven die de handel in Bitcoin faciliteren, hebben een zorgplicht in acht te nemen. Deze zorgplicht is thans gecodificeerd in artikel 4:90 e.v. Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Voor de Bitcoinhandel brengt deze zorgplicht met zich mee dat bedrijven op eerlijke, billijke en professionele wijze dienen in te zetten voor de belangen van de Bitcoinbeleggers. Schending van deze zorgplicht bij verhandelen van Bitcoin, kan mogelijk leiden tot aansprakelijkheid.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving van cryptovalutahandel of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. Voor meer informatie klikt u hier.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven