Vesting Finance (Neckermann) BKR opheffen

In een recente uitspraak van rechtbank heeft de kort geding rechter bepaald dat de door Vesting Finance (Neckermann) geplaatste negatieve BKR registratie ten onrechte heeft plaatsgevonden (Rechtbank Midden-Nederland d.d. 6 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1030). Vesting Finance (Neckermann) werd in die zaak veroordeeld om de BKR registratie op te heffen. Deze uitspraak staat in dit artikel centraal. 

Casus: Neckermann BKR Registratie

 

In deze kwestie had een mevrouw een BKR codering A2 opgelegd gekregen omdat er sprake was van een betalingsachterstand van € 317,63 bij Neckermann. Een A2 codering blijft nog 5 jaar zichtbaar nadat bij BKR een herstelmelding of melding van de aflossing van de schuld is gedaan. Deze mevrouw had allerhande artikelen gekocht bij Neckermann, maar deze niet (af)betaald. Neckermann heeft als kredietverstrekker het bedrag vervolgens opgeëist en het incassobureau Vesting Finance ingeschakeld om het bedrag aan achterstand te incasseren. Deze mevrouw kwam later (in 2017), bij het sluiten van een nieuwe hypotheek om een nieuwe woning te kopen met haar partner, er pas achter dat een negatieve BKR registratie met BKR codering A2 was opgelegd. Deze negatieve BKR registratie blokkeerde haar financieringsaanvraag met betrekking tot de hypotheek, terwijl de koop van de woning feitelijk al rond was. Toen deze mevrouw op de hoogte raakte van de achterstand, heeft zij het bedrag van € 317,63 meteen voldaan. Toch weigerde Vesting Finance (Neckermann) de BKR codering te opheffen. Mevrouw liep hierdoor het risico een boete opgelegd te krijgen van € 21.250,00 indien zij uiterlijk op 8 februari 2018 de hypotheek niet rond zou krijgen. Om de starre houding van Vesting Finance (Neckermann) nog duidelijker te typeren, was Vesting Finance (Nechkermann) van mening dat er geen noodzaak was van mevrouw en haar partner om een nieuwe woning te kopen. Vesting Finance (Neckermann) vond dat het belang van deze mevrouw om de bkr op te heffen niet opwoog tegen het belang van Vesting Finance (Neckermann) om deze mevrouw bkr geregistreerd te houden. 

Rechtszaak over Neckermann en BKR opheffen 

 

Mevrouw heeft vervolgens een kort geding (rechtszaak) tegen Vestiging Finance gestart met als doel om de BKR registratie van Vesting Finance (Neckermann) te laten opheffen. De rechter heeft, na een belangenafweging, de vordering van mevrouw tot verwijdering van de negatieve BKR registratie toegewezen op grond dat de negatieve BKR registratie het doel voorbijgeschoten was. Mevrouw had een negatieve BKR registratie waar zij niets vanaf wist, het ging slechts om een bedrag van € 317,63, mevrouw had haar financiële zaken verder op orde en mevrouw had een aanzienlijk belang bij verwijdering van de negatieve BKR registratie in verband met het rondkrijgen van de hypotheek. Vesting Finance (Neckermann) werd veroordeeld in de kosten van de rechtszaak, waaronder het griffierecht (kosten om een procedure te starten) en een deel van het salaris van de advocaat van mevrouw. Deze uitspraak laat zien dat ook als een BKR registratie terecht is, dan nog kan een BKR registratie via een belangenafweging disproportioneel zijn en dient deze te worden geschrapt. 

Wanneer word ik eigenlijk geregistreerd?

 

Indien u kredietovereenkomst hebt gesloten met een financiële instelling die aangesloten is bij BKR en u komt u betalingsverplichtingen niet na, dan kunt u worden geregistreerd. In deze uitspraak kwalificeerde de rechter Neckermann als een kredietaanbieder in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op grond van artikel 4:32 lid 1 Wft is Neckermann dan verplicht deel te nemen aan BKR met als doel om consumenten te controleren op hun kredietwaardigheid en om te voorkomen dat consumenten méér krediet krijgen dan wettelijk gezien toegestaan is.

Vragen?

 

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- Vesting Finance BKR opheffen; 

- het opheffen van een Neckermann BKR registratie,

of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven