Advocaat voor conflict over bankrekening

Heeft u een conflict met uw bank over uw bankrekening, dan doet u er verstandig aan om een advocaat in te schakelen. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in conflicten over bankrekeningen. Neem contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Inleiding 

 

Banken zijn gehouden aan strengere wet- en regelgeving bij het verlenen van betaaldiensten aan particulieren en/of ondernemers. Dit komt doordat op technisch gebied steeds meer mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de betalingen via interbankieren en de vele apps waarmee via de smartphone betalingen kunnen worden bediend en verricht. Hierdoor is behoefte aan regulering om fraude en misbruik van bankrekeningen te voorkomen. Daarom mogen banken alleen betaaldiensten verlenen en bankrekeningen verstrekken als zij een vergunning hebben van de toezichthouder. Banken dienen verder rekening te houden met het gedragstoezicht met betrekking tot bankrekeningen en internetbankieren.

 

Daarnaast gelden ook vele civielrechtelijke regels waar banken zich aan moeten houden bij het verstrekken van bankrekeningen in relatie hun klanten zodat de veiligheid van het betalingsverkeer kan worden gewaarborgd. De belangrijke wettelijke regels waaraan banken zich moeten houden die betrekking hebben op betalingen via bankrekeningen zijn vanuit de Europese richtlijnen geïmplementeerd in Titel 7B van Burgelijk Wetboek 7[1]

Conflicten met banken over bankrekeninge nemen toe

 

Als gevolg van de technische ontwikkeling en de wijze waarop betalingen kunnen plaatsvinden, nemen ook conflicten met banken toe. Banken zijn wettelijk verplicht om fraude op te sporen en soms kan dat leiden tot conflicten met rekeninghouders of ondernemers. Er worden vaak vragen gesteld over bepaalde betalingen, transacties of criminelen maken via fraude geld afhanding via de bankrekening. Banken kunnen soms dan opdraaien voor de schade, hetgeen tot meer conflicten leidt. 

Waarom een advocaat inschakelen voor conflicten met banken?

 

U doet er verstandig aan om bij conflicten met over uw bankrekening een advocaat in te schakelen. Een advocaat is vaak deskundig, werkt conflictoplossend en hij verwoordt zaken soms net wat beter dan iemand anders. Dat is ook nodig bij een conflict met een bank over uw bankrekening of bankzaken, omdat u soms het risico loopt dat de bank uw financieringsrelatie wil beëindigen als u bijvoorbeeld niet bepaalde informatie overhandigt of u niet meewerkt aan bepaalde onderzoeken naar uw bankrekening door de bank. 

Conflict met uw bank over uw bankrekening?

 

Heeft u een u een conflict met betrekking tot uw bankrekening met de bank. Neem dan contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

[1] PSD1 staat voor Payment Services Directive en is een richtlijn die is ingetrokken en vervangen door PSD2. PSD2 is op 19 februari 2019 in Nederland in werking getreden. PSD2 heeft aantal wettelijke regels binnen PSD1 aangescherpt. De belangrijkste doelstelling van de PSD2 is de interne markt voor kaartbetalingen, internetbetalingen en mobiele betalingen versterken, innovaties stimuleren en de tekortkomingen van de PSD1 herstellen.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven