Second opinion advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor het laten verrichten van een second opinion op het terrein van financieel recht? Neem direct contact op met onze second opinion advocaat mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. In dit artikel wordt toegelicht waarom het verstandig is om een second opinion te laten uitvoeren door een advocaat met ervaring op het terrein van het financieel recht.   

Waarom een second opinion?

Vaak wordt een rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld wanneer u bijvoorbeeld een geschil heeft met een financiële instelling. De rechtsbijstandsverzekering beoordeelt dan eerst of dat uw geschil onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering valt. Indien uw geschil onder de dekking van de verzekering valt, dan wordt uw zaak in behandeling genomen. Echter, het kan soms voor komen dat een rechtsbijstandsverzekering[1] dekking van het geschil afwijst. Bijvoorbeeld omdat zij vindt dat er geen sprake is van een redelijke kans van slagen. In de voorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering bij DAS, Achmea, FBTO of ARAG is vaak een geschillenregeling opgenomen. U heeft dan het recht om een externe advocaat in te schakelen die uw dossier opnieuw beoordeeld en een second opinion afgeeft. de rechtsbijstandsverzekeraar betaalt meestal de kosten van de second opinion. 

Wat is een second opinion?

Een second opinion door een advocaat is een proces waarbij u een andere advocaat raadpleegt om een onafhankelijke beoordeling van uw juridische situatie te krijgen. Second opinion houdt in dat u uw zaak door een externe advocaat op haalbaarheid wordt beoordeeld. Het haalbaarheidscriterium is: 'een redelijk kans van slagen'. Ons kantoor is gespecialisseerd op het geven van een second opinion op het terrein van financieel recht. 

Alsnog dekking na een second opinion

Het komt in de praktijk voor dat rechtsbijstandsverzekeraars weigeren dekking te verlenen in een bepaalde kwestie. Ook in dat geval kunt u overwegen om een second opinion advocaat in te schakelen. Hij kan beoordelen of uw gschil met de financiële instelling onder de dekking valt. De advocaat kan ook namens u bemiddelen zodat u alsnog dekking verleend krijgt van de rechtsbijstandsverzekering. Er moet dan wel sprake zijn van een redelijke kans van slagen.

Onafhankelijke en gespecialisseerde second opinion advocaat 

Het voordeel van een second opinion is dat een onafhankelijk expert uw zaak opnieuw beoordeeld. De advocaat legt zijn visie schriftelijk vast in een document genaamd 'second opinion'. Indien de second opinion voor u positief uitvalt, dan is de kans groot dat alsnog dekking wordt verleend. Indien de second opinion negatief uitvalt, dan weet u in in ieder geval dat u er alles aan heeft gedaan om de haalbaarheid van uw zaak te laten beoordelen. Rechtsbijstandsverzekeringen kunnen voor het laten uitvoeren van een second opinion bij ons kantoor terecht. Onze advocaten zijn gespecialisseerd op het terrein van financieel recht. Het voordeel hiervan is dat de advocaat financieel recht over een bepaalde expertise beschikt. Hij heeft kennis over hoe financiële producten werken of welke financiële wet- en regelgeving in een bepaalde situatie van toepassing is. De advocaat second opinion opereert volledig onafhankelijk van de rechtsbijstandsverzekeringen of banken waarmee u een geschil heeft. 

Documenten voor een second opinion

 Heeft u een geschil met een rechtsbijstandsverzekering en wilt u laten beoordelen of uw zaak terecht is afgewezen, dan ontvangen wij in ieder geval de volgende documenten:

  • Toelichting van uw kwestie over financieel recht;
  • Het polisblad van de rechtsbijstandsverzekering;
  • De polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering;
  • De correspondentie met de rechtsbijstandsverzekering;
  • De reden voor afwijzing van de dekking;
  • De geschillenregeling waaruit kan worden opgemaakt dat u recht heeft op een second opinion; en
  • Alle andere relevante documenten.

Vragen?

Bent u op zoek naar een advocaat voor het laten verrichten van een second opinion op het terrein van financieel recht? Neem direct contact op met onze second opinion advocaat mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

De voetnoten

 

[1] Rechtsbijstandsverzekeringen worden verstrekt door DAS Rechtsbijstand, Centraal beheer Achmea, FBTO en ARAG Rechtsbijstand.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte 

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven