Restschuld hypotheek na scheiding of overlijden

Kampt u met een restschuld van een hypotheek na scheiding of overlijden? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Onverwachte gebeurtenissen kunnen tot een restschuld leiden

In het leven zijn er momenten waarop we geconfronteerd worden met onverwachte wendingen, zoals het overlijden van een partner of een pijnlijke scheiding. Naast de emotionele en praktische uitdagingen waarmee u te maken krijgt, kan er ook financiële onzekerheid ontstaan, met name wanneer er sprake is van een restschuld. In dit artikel zullen we verkennen wat restschuld is, hoe het kan ontstaan na overlijden of scheiding, en welke stappen u kunt nemen om hiermee om te gaan.

Restschuld na scheiding

Als een scheiding plaatsvindt dan kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. De ene partner vertrekt uit het huis en de andere partner blijft in het huis achter. Meestal worden dan afspraken gemaakt tussen partners zodat ook kinderen zo veel mogelijk in het ouderlijke huis kunnen blijven wonen. In sommige gevallen gaat dat goed, maar in andere gevallen blijkt soms dat partners het niet eens zijn met afspraken of deze niet nakomen. De andere partner kan niet (langer) de lasten van de hypotheek na scheiding betalen. Bijvoorbeeld omdat hij/zij een andere woning heeft gekocht en gehuurd en dus niet dubbele lasten kan dragen. Als er sprake is van een vechtscheiding, dan is andere partner nadat deze woning heeft verlaten soms ook niet (langer) bereid om de lasten van de hypotheek te betalen. Het gevolg iervan is dat een achterstand kan ontstaan in de hypotheektermijnen. Banken zullen bij aanhoudende achterstanden in hypotheek de woning willen (laten) verkopen ter beperking van de financiële schade. Dat recht hebben banken in beginsel nu eenmaal. Als dan vervolgens een restschuld hypotheek ontstaat na scheiding, dan zijn en blijven beide partners in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor terugbetaling van de restschuld.

Restschuld na overlijden

Een restschuld na overlijden van een partner ontstaat meestal als er een hypotheek is afgesloten zonder dat geadviseerd is om het overlijdensrisico af te dekken. Een hypotheek wordt meestal verkregen op beide inkomens, maar als dan een inkomen wegvalt vanwege overlijden dan kan de andere partner vaak de lasten van de hypotheek niet meer betalen. Dat is vooral het geval als er dus ook geen dekking is onder een overlijdensrisicoverzekering. De overgebleven partner kan dan niet langer in het huis blijven wonen. De bank zal op enig moment dan ook het huis willen verkopen. Hierna is de kans groot dat een restschuld hypotheek ontstaat dat verband houdt met het overlijden van de partner.

De bank aansprakelijk stellen voor de restchuld

Mensen draaien soms niet alleen en volldig op voor de restschuld die ontstaan is na scheiding of overlijden. In sommige gevallen kan de bank worden aangesproken voor de restschuld. Dat kan als de risico's van scheiding of overlijden van een partner voorafgaand aan het verstrekken van een hypotheek door de bank niet met de klant zijn besproken. De bank kan dan mogelijk worden aangesproken voor de restschuld, omdat de bank mogelijk het ken-uw-cliënt-beginsel heeft geschonden.Het ken-uw-cliënt-beginsel betekent dat banken voordat zij een hypotheek verstrekken of adviseren verplicht zijn om onderzoek te doen naar onder meer de financiële positie en de risicobereid van de klant. Dit houdt onder meer in dat de bank moet onderzoeken of deze mensen in het huis willen blijven wonen na scheiding of overlijden van hun partner. Als blijkt dat de bank in uw situatie het ken-uw-cliënt-beginsel heeft geschonden, dan kunt u de bank proberen aan te spreken voor de restschuld hypotheek na scheiding of overlijden. Dat kan door een brief te laten opstellen en versturen, waarin de bank aansprakelijk wordt gehouden voor de restschuld. Als de bank de aansprakelijkheid afwijst, dan kunt u ervoor kiezen om te proberen te onderhandelen over een oplossing over de restschuld of u kunt direct een gerechtelijke procedure starten tegen de bank.

Hoe om te gaan met een restschuld

Als de bank wel het ken-uw-cliënt=beginsel in acht heeft genomen, dan draait u -hoe vervelend ook- zelf op voor de restschuld. Hieronder heb ik een aantal tips voor u opgesomd:

 

1. In gesprek gaan met de geldverstrekker: Als u geconfronteerd wordt met restschuld, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de geldverstrekker (doorgaans een bank) en de situatie uit te leggen. Ze kunnen mogelijk regelingen treffen of alternatieve oplossingen aanbieden.

2. Verkoopopties overwegen: Bij overlijden of scheiding kan het nodig zijn om de woning te verkopen om de restschuld af te lossen. Het is essentieel om de beste verkoopstrategie te bepalen, rekening houdend met de huidige marktomstandigheden en de emotionele impact van deze beslissing.

3. Juridische bijstand: In het geval van een scheiding is juridisch advies cruciaal. Een advocaat kan helpen bij het vaststellen van de verdeling van de restschuld en andere financiële kwesties.

4. Budgetplanning: Het beheren van een restschuld kan een langdurig proces zijn. Het opstellen van een budget kan je helpen om de financiën onder controle te houden en een plan te maken om de schuld af te lossen.

5. Emotionele ondersteuning: Zowel overlijden als scheiding zijn emotioneel uitdagende gebeurtenissen. Zoek indien nodig psychologische ondersteuning om met de stress en het verdriet om te gaan.

Wees proactief en zoek ondersteuning voor de restschuld

Het omgaan met restschuld door overlijden of scheiding is geen eenvoudige taak, maar het is belangrijk om de situatie grondig te begrijpen en professioneel advies in te winnen. Wees niet bang om hulp te vragen van financiële adviseurs, advocaten en therapeuten om u te begeleiden door deze moeilijke periode. Met de juiste stappen en ondersteuning kunt u langzaam maar zeker weer financiële stabiliteit bereiken en u leven weer op de rit krijgen.

Vragen over de restschuld?

Wenst u een oplossing voor de restschuld hypotheek na scheiding of overlijden? Neem contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven