Restschuld hypotheek na scheiding of overlijden, wat nu? l Advocaat mr. Bonaparte

Een restschuld hypotheek na scheiding of overlijden van een partner ontstaat als mensen hun lasten van hun hypotheek niet meer kunnen (blijven) betalen. In sommige vallen hoeven mensen niet alleen op te draaien voor de restschuld, maar kunnen zij de bank daarvoor aanspreken. De gevolgen van scheiding of overlijden van een partner zijn meestal voorafgaand aan het verkrijgen van een hypotheek niet besproken door de bank, terwijl banken die informatieverplichting wel hebben op grond van de wet. In dit artikel leggen wij uit wat u kunt doen tegen een restschuld hypotheek dat na scheiding of overlijden van uw partner is ontstaan.

Restschuld na scheiding?

 

Als een scheiding plaatsvindt dan kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. De ene partner vertrekt uit het huis en de andere partner blijft in het huis achter. Meestal worden dan afspraken gemaakt tussen partners zodat ook kinderen zo veel mogelijk in het ouderlijke huis kunnen blijven wonen. In sommige gevallen gaat dat goed, maar in andere gevallen blijkt soms dat partners het niet eens zijn met afspraken of deze niet nakomen. De andere partner kan niet (langer) de lasten van de hypotheek na scheiding betalen, omdat hij/zij een andere woning heeft gekocht en gehuurd en dus niet dubbele lasten kan dragen. Als er sprake is van een vechtscheiding, dan is andere partner nadat deze woning heeft verlaten soms ook niet (langer) bereid om de lasten van de hypotheek te betalen. 

 

Het gevolg iervan is dat een achterstand ontstaan in de hypotheektermijnen. Banken zullen bij aanhoudende achterstanden in hypotheek de woning willen (laten) verkopen ter beperking van de financiële schade. Dat recht hebben banken in beginsel nu eenmaal. Als dan vervolgens een restschuld hypotheek ontstaat na scheiding, dan zijn en blijven beide partner in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor terugbetaling van de restschuld. 

Restschuld na overlijden?

 

Een restschuld na overlijden van een partner ontstaat meestal als er een hypotheek is afgesloten zonder dat geadviseerd om het overlijdensrisico af te dekken. Een hypotheek wordt meestal verkregen op beide inkomens, maar als dan een inkomen wegvalt dan kan de andere partner vaak de lasten van de hypotheek niet betalen. Dat is vooral het geval als er dus ook geen dekking is onder een overlijdensrisicoverzekering. De overgebleven partner kan dan niet langer in het huis blijven wonen en de bank zal op enig moment dan ook het huis willen verkopen. Hierna is de kans groot dat een restschuld hypotheek ontstaat na overlijden van de partner. 

Ken-uw-cliënt-beginsel geschonden door de bank?

 

Een restschuld hypotheek na scheiding of overlijden ontstaat vaak doordat deze risico's van te voren niet ingecalculeerd zijn en zijn besproken. Op het moment bij intreden van deze risico's beseffen mensen dat vaak, maar dan is het vaak te laat. Mensen kunnen dan vaak niet meer de lasten van de hypotheek blijven betalen, waardoor een restschuld van de hypotheek dreigt. Deze mensen kunnen proberen om de bank aan te spreken voor de restschuld, omdat de bank mogelijk het ken-uw-cliënt-beginsel  hebben geschonden.

 

Het ken-uw-cliënt-beginsel betekent dat banken voordat zij een hypotheek verstrekken of adviseren verplicht zijn om onderzoek te doen naar onder meer de financiële positie en de risicobereid van de klant. Dit houdt onder meer in dat de bank moet onderzoeken of deze mensen in het huis willen blijven wonen na scheiding of overlijden van hun partner. Als deze risico's niet van te voren met de klanten zijn besproken, dan is het mogelijk zo dat banken het ken-uw-cliënt beginsel hebben geschonden.

De bank aanspreken vanwege restschuld hypotheek na scheiding of overlijden?

 

Als blijkt dat de bank in uw situatie het ken-uw-cliënt-beginsel heeft geschonden, dan kunt u de bank proberen aan te spreken voor de restschuld hypotheek na scheiding of overlijden. Dat kan door een brief te laten opstellen en versturen, waarin de bank aansprakelijk wordt gehouden voor de restschuld. Als de bank de aansprakelijkheid afwijst, dan kunt u ervoor kiezen om te proberen te onderhandelen over een oplossing over de restschuld of u kunt direct een gerechtelijke procedure starten tegen de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven